راه رب
راه تو به هر جهت که پویند خوش است
چهارشنبه 4 آبان 1390 :: نویسنده : مرتضی
سلام دوستان گرامی امام رضا علیه السلام بعد از اینکه بحث خود را با حاثلیق پایان دادبا دانشمندی یهود مناظره را ادامه داد.
 امام فرمود: قبول است، تو را معاف كردیم، حال هر چه مى‏خواهى پرسش كن.
جاثلیق گفت: بهتر است دیگرى سؤال كند، سوگند به حقّ مسیح كه من فكر نمی ‏كردم در علماى مسلمین كسى مثل شما وجود داشته باشد.
امام رو به رأس الجالوت كرده فرمود: اكنون، من از تو پرسش كنم یا تو مى ‏پرسى؟
گفت: من مى‏ پرسم، و تنها جوابى را قبول مى‏ كنم كه یا از تورات باشد یا از انجیل و یا از زبور داود، یا صحف ابراهیم و موسى.
امام فرمود: پاسخى را از من نپذیر مگر اینكه از تورات موسى یا انجیل عیسى و یا زبور داود باشد.
رأس الجالوت گفت: از كجا نبوّت محمّد را اثبات مى ‏كنى؟
امام فرمود: یهودى! موسى بن عمران، عیسى بن مریم، داود خلیفه خدا در زمین، به نبوّت او گواهى داده‏ اند.
رأس الجالوت گفت: گفته موسى بن عمران را ثابت كن، امام فرمود: مگر قبول ندارى كه موسى به بنى اسرائیل سفارش نموده و گفت:
«پیامبرى از برادران شما خواهد آمد، او را تصدیق كرده و از وى اطاعت نمائید»، حال اگر خویشاوندى بین اسرائیل (یعقوب) و اسماعیل و رابطه بین آن دو را از طرف ابراهیم علیه السّلام مى‏ دانى، آیا قبول دارى كه بنى اسرائیل برادرانى غیر از فرزندان اسماعیل نداشتند؟
رأس الجالوت گفت: آرى، این همان گفته حضرت موسى است و ما آن را ردّ نمى ‏كنیم، فرمود: آیا از برادران بنى اسرائیل پیامبرى غیر از محمّد صلّى اللَّه علیه و آله آمده؟ گفت: نه .
فرمود: آیا از نظر شما این مطلب صحیح نیست؟
گفت: آرى صحیح است، ولى دوست دارم صحّت آن را از تورات برایم ثابت كنى، امام فرمود: آیا منكر این مطلب هستى كه تورات به شما مى ‏گوید: «نور از جانب طور سینا آمد و از كوه ساعیر بر ما درخشید و از كوه فاران بر ما آشكار گردید»؟
رأس الجالوت گفت: با این كلمات آشنا هستم ولى تفسیر آن را نمى ‏دانم.

امام فرمود: من برایت خواهم گفت، جمله «نور از جانب طور سینا آمده» اشاره به وحى خداوند است كه در كوه طور سینا بر موسى علیه السّلام نازل كرد، و جمله: «از كوه ساعیر بر ما درخشید» اشاره به كوهى است كه خداوند در آن بر عیسى بن مریم علیهما السّلام وحى فرمود، و جمله «از كوه فاران بر ما آشكار گردید» اشاره به كوهى از كوه هاى مكّه است كه فاصله‏اش تا مكّه یك یا دو روز مى ‏باشد، و شعیاى پیامبر طبق گفته تو و دوستانت در تورات گفته است: «دو سوار را مى ‏بینم كه زمین برایشان مى ‏درخشد، یكى از آنان سوار بر درازگوشى است و آن دیگرى سوار بر شتر»، سوار بر درازگوش و سوار بر شتر كیستند؟
 رأس الجالوت گفت: آنان را نمى ‏شناسم، ایشان را معرّفى كن، امام فرمود: آنكه بر درازگوش سوار است؛ عیسى است و آن شتر سوار محمّد صلّى اللَّه علیه و آله، آیا این مطلب تورات را منكر هستى؟ گفت: نه، انكار نمى ‏كنم.
امام علیه السّلام پرسید: آیا حیقوق پیامبر را مى ‏شناسى؟ گفت: بله، مى‏ شناسم.
امام فرمود: حیقوق چنین گفته است- و كتاب شما نیز همین مطلب را مى ‏گوید-:خداوند از كوه فاران «بیان» آورد و آسمانها از تسبیح گفتن محمّد و امّتش پر شده است، سوارانش را بر دریا و خشكى سوار مى ‏كند- و كنایه از تسلّط امّت اوست بر دریا و خشكى-، بعد از خرابى بیت المقدّس كتابى جدید براى ما مى ‏آورد- و منظور از كتاب فرقان است- آیا به این مطالب ایمان دارى؟
رأس الجالوت گفت: این مطالب را حیقوق گفته است و ما منكر آن نیستیم.
امام فرمود: داود در زبورش- كه تو نیز آن را مى ‏خوانى گفته است: «خداوندا! برپاكننده سنّت بعد از فترت را مبعوث كن»، آیا پیامبرى غیر از محمّد صلّى اللَّه علیه و آله را مى ‏شناسى كه بعد از دوران فترت، سنّت را احیاء و برپا كرده باشد؟!
 رأس الجالوت گفت: این سخن داود است و آن را قبول دارم، منكر نیستم، ولى منظور او عیسى بوده است و روزگار عیسى همان دوران فترت است، امام فرمود: تو نمى ‏دانى و اشتباه مى ‏كنى، عیسى با سنّت تورات مخالفت نكرد بلكه موافق آن سنّت و روش بود تا آن هنگام كه خداوند او را به نزد خود بالا برد، و در انجیل چنین آمده است: «پس زن نیكوكار مى ‏رود و فارقلیطا بعد از او خواهد آمد و او كسى است كه سنگینى ‏ها و سختى‏ ها را آسان كرده و همه چیز را برایتان تفسیر مى‏ كند، و همان طور كه من براى او شهادت مى ‏دهم او نیز براى من شهادت مى‏ دهد، من امثال را براى شما آوردم، او تأویل را برایتان خواهد آورد»، آیا به این مطلب در انجیل ایمان دارى؟ گفت:بله، آن را انكار نمى‏كنم.
امام فرمود: اى رأس الجالوت، از تو در باره پیامبرت موسى بن عمران مى‏پرسم، گفت: بفرمائید، فرمود: چه دلیلى بر نبوّت موسى هست؟
مرد یهودى گفت: معجزاتى آورد كه انبیاى پیشین نیاورده بودند،
امام فرمود: مثل چه چیز؟
گفت: مثل شكافتن دریا و تبدیل كردن عصا به مار و ضربه زدن به سنگ و روان شدن چند چشمه از آن، ید بیضاء و نیز آیات و نشانه‏هایى كه دیگران قدرت بر آن نداشتند و ندارند، امام فرمود: در مورد اینكه دلیل موسى بر حقّانیّت دعوتش این بود كه كارى كرد كه دیگران نتوانستند انجام دهند، درست مى‏ گویى، حال، هر كس كه ادّعاى نبوّت كند سپس كارى انجام دهد كه دیگران قادر به انجام آن نباشند آیا تصدیقش بر شما واجب نیست؟
گفت: نه، زیرا موسى به خاطر قرب و منزلتش نزد خداوند، نظیر نداشت و هر كس كه ادّعاى نبوّت كند، بر ما واجب نیست كه به او ایمان بیاوریم، مگر اینكه معجزاتى مثل معجزات موسى داشته باشد، امام فرمود: پس چگونه به انبیائى كه قبل از موسى علیه السّلام بودند ایمان دارید و حال آنكه آنان دریا را نشكافتند و از سنگ، دوازده چشمه ایجاد نكردند، و مثل موسى «ید بیضاء» نداشتند، و عصا را به مار تبدیل نكردند، یهودى گفت: من كه گفتم، هر گاه براى اثبات نبوّتشان معجزاتى بیاورند- هر چند غیر از معجزات موسى باشد- تصدیقشان واجب است.
امام فرمود: پس چرا به عیسى بن مریم ایمان نمى‏ آورى؟ با اینكه او مرده زنده مى‏ كرد و افراد نابینا و مبتلا به پیسى را شفا مى‏ داد و از گل؛ پرنده‏اى گلى مى‏ ساخت و در آن مى ‏دمید و آن مجسّمه گلى به اذن خداوند به پرنده‏اى زنده تبدیل مى ‏شد؟
رأس الجالوت گفت: مى ‏گویند كه او این كارها را انجام مى ‏داد، ولى ما ندیده‏ایم، امام فرمود: آیا معجزات موسى را دیده‏ اى؟ آیا اخبار این معجزات از طریق افراد قابل اطمینان به شما نرسیده است؟ گفت: بله، همین طور است، امام فرمود: بسیار خوب، همچنین در باره معجزات عیسى اخبار متواتر براى شما نقل شده، پس چرا موسى را تصدیق كردید و به او ایمان آوردید ولى به عیسى ایمان نیاوردید؟ مرد یهودى جوابى نداد.
حضرت ادامه فرمودند: و همچنین است موضوع نبوّت محمّد صلّى اللَّه علیه و آله و نیز هر پیامبر دیگرى كه از طرف خدا مبعوث شده باشد، و از جمله معجزات پیامبر ما این است كه یتیمى بوده فقیر كه چوپانى مى‏ كرد و اجرت مى‏ گرفت، دانشى نیاموخته بود و نزد معلّمى نیز آمد و شد نداشت و با همه این اوصاف، قرآنى آورد كه قصص انبیاء علیهم السّلام و سرگذشت آنان را حرف به حرف در بردارد و اخبار گذشتگان و آیندگان را تا قیامت بازگو كرده است و از اسرار آنها و كارهایى كه در خانه انجام مى ‏داند خبر مى ‏داد، و آیات و معجزات بى ‏شمارى ارائه دارد.
رأس الجالوت گفت: مسأله عیسى و محمّد از نظر ما به ثبوت نرسیده است و براى ما جائز نیست به آنچه كه ثابت نشده است ایمان آوریم، امام فرمود: پس شاهدى كه براى عیسى و محمّد صلّى اللَّه علیه و آله گواهى داد، شهادت باطل داده است؟ یهودى جوابى نداد.
به نقل از کتاب الاحتجاج شیخ طبرسی

نوع مطلب : نبوت، یهودیت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 17 خرداد 1398 11:16 ب.ظ

Post writing is also a excitement, if you be acquainted with afterward you can write or else it is complicated to write.
دوشنبه 9 مرداد 1396 11:59 ب.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?
سه شنبه 29 فروردین 1396 08:36 ب.ظ
You've made some good points there. I looked on the net for
more information about the issue and found most individuals will go along with your
views on this web site.
سه شنبه 29 فروردین 1396 01:17 ب.ظ
Hello I am so happy I found your website, I really
found you by mistake, while I was researching on Askjeeve for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks for a incredible post and a all round exciting blog (I also
love the theme/design), I don’t have time to browse it
all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds,
so when I have time I will be back to read a great
deal more, Please do keep up the superb jo.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:50 ب.ظ
I'm not sure exactly why but this blog is loading incredibly slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?

I'll check back later and see if the problem still exists.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 12:44 ب.ظ
I visited several sites except the audio feature for audio songs existing at this web site is in fact
superb.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 11:39 ق.ظ
Hmm it appears like your website ate my first comment (it was
extremely long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.
Do you have any recommendations for beginner blog writers?
I'd really appreciate it.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 11:16 ق.ظ
If you want to increase your experience just keep visiting this web page and be updated
with the most up-to-date news update posted here.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:46 ق.ظ
Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
I'm getting tired of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at
options for another platform. I would be fantastic if you could
point me in the direction of a good platform.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:14 ق.ظ
Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering
if you knew where I could get a captcha plugin for my comment
form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?
Thanks a lot!
جمعه 11 فروردین 1396 03:48 ب.ظ
Hey! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.
Would you be interested in trading links or maybe guest
authoring a blog post or vice-versa? My blog goes
over a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
If you might be interested feel free to shoot me an email.
I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!
جمعه 4 آذر 1390 03:31 ب.ظ
سلامممممممممممم
مطالبتون دقیق و علمی بود استفاده کردم شما هم به من سر بزنید به روزم
مرتضی سلام ممنونم از لطف شما
شنبه 21 آبان 1390 12:46 ب.ظ
سلام آقا مرتضی خوفی؟
میسی که امدی وبم
وبت خیلی جالبه مطالب خوبی داری
آفرییییییییییین
بازم بیاپیشم فعلا بای
مرتضی سلام حتما خدمت می رسم
جمعه 13 آبان 1390 08:59 ب.ظ
خیلی اشتباه تایپی داشتم..
بنده رو عفو کنید..
مرتضی سلام خواهش می کنم پیش میاد دیگه
جمعه 13 آبان 1390 08:58 ب.ظ
سلام بزرگوار..
بی شک غیر از خدا هسچ نبود و هیچ کس نیست.. ما هم که وجود داریم به قول خودتون شعاع نوریم که تا خورشید نباشه برزو پیدا نمکنیم..
اما قبل از ما موجوداتی روی زمین بودن بی شک.. چون توی روایها گفته شده و در قرآن هم سندی بر این هست که ما اولین موجوداتی نیستیم که بر زمین آمدیم..

جالبه..
مرتضی سلام درسته ما وجود داریم وجودمان همون شعاع خورشیده وجودی عین ربط وقبلا حتما موجوداتی بودند وبعد عالم ما هم موجوداتی خواهند بود چون این اقتضای خالق بودن خدا هست وهمه اون موجودات عین ربط ومانند شعاع خورشید هستند
جمعه 13 آبان 1390 04:59 ب.ظ
سلام موفق باشی
مرتضی سلام ممنونم از شما
چهارشنبه 11 آبان 1390 09:00 ب.ظ
حرف حساب که جواب نداره..
حق با شماست ما شعاع نوریم..
بی نهایت ممنون به خاطر توجهتون بزرگوار..

در پناهش..
مرتضی سلام ممنونم از شما
چهارشنبه 11 آبان 1390 03:08 ب.ظ
خدایا به خواب دوستان من آساشی /به بیداریشان عافیت /به عشقشان ثبات / به مهرشان تداوم و به عمرشان برکت جاودان عطا کن .... شکرانه اش با من !
مرتضی سلام ممنونم از دعای خوبه شما
چهارشنبه 11 آبان 1390 11:56 ق.ظ
زندگی همهمه ی مبهمی از خاطره هاست
هر كجا خندیدیم
زندگی هم انجاست .
سلام خوبین؟
مرتضی سلام ممنونم از نظر خوبتون خوب هستم به مرحمت شما
سه شنبه 10 آبان 1390 11:11 ب.ظ
ینی اولش که دعوا کردم باهام چپ افتاد! ولی بعدش رفتارش بامن بهتر شد! با اینا فقط باید دعوا کرد کارمو بلدم
البته شاید اگه ایرانی بودم یه بلایی سرم میاوردن
ولی در کل منو نشونده بود اتاقش تنهایی میخواست بفرستتم زندان ! بعد گفت پشیمون شدم! از در صلح درومد
مرتضی سلام امیدوارم که راهتو پیدا کنی
سه شنبه 10 آبان 1390 11:06 ب.ظ
شما چه صیغه ایه دیوونه !!!!! راحت باش بگو تووووووووووووووووووووو
مرتاضضضضضضضضضضضض کتک میخوریاااااااا چقد با ادبی! ادبت منو کشته!!(دور از جونم)! اخه تو شعر دادی منم دادم که عوض عوض شه!!!!!!! وگرنه ناکام میشدم!
مرتضی سلام
سه شنبه 10 آبان 1390 11:05 ب.ظ
سلام نه اصلا اومدنم به نت اصلا منظم نشده!
همیشه شلختس ! عین کامپیوترم! عین اتاقم!!!!!!!! ههههههه
مرتضی سلامخوب امیدوارم منظم بشی
سه شنبه 10 آبان 1390 09:10 ب.ظ
سلام ...!
یه سری به من بزن /مطلب خوب و مفیدی بود استفاده كردم.نتظر حضور گرمتون هستم.
التماس دعا
مرتضی سلام خدمت می رسم
سه شنبه 10 آبان 1390 08:18 ب.ظ
سلام
خوبی؟
مرسی اومدی
خسته نباشی
قسمتی از داستانو خوندم
برمیگردم ادامشو میخونم جالب بود واسم
مرتضی سلام ممنونم بزرگواری می کنی دوست عزیزم
سه شنبه 10 آبان 1390 08:17 ب.ظ
بی نگاهی آشنا قد می كشد دلتنگی ام
ساكن دهكوره تندیس های سنگی ام
هیچ ابری اسمان من نشد باران بگو
كی تلنگر می زنی بر شیشه دلتنگی ام
مرتضی سلام ممنونم از شعر زیبای شما
سه شنبه 10 آبان 1390 08:12 ب.ظ
سلام
ممنونم از حضور پر مهرتون...
مرتضی سلام خواهش می کنم
دوشنبه 9 آبان 1390 11:53 ب.ظ
همه می خواهند روی قله کوه زندگی کنند ، اما تمام شادی ها وقتی رخ می دهند که در حال بالا رفتن از کوه هستند ...

سلام دوست خوبم

از مطالب وبت سود بردم ممنون............
مرتضی سلام دوست عزیزم ممنونم از پیام خوبه شما
دوشنبه 9 آبان 1390 11:04 ب.ظ
سلام خوبی آپم بدو بیا
مرتضی سلام خدمت می رسم
دوشنبه 9 آبان 1390 06:38 ب.ظ
ممنون داداش ؟؟؟؟

وب شماهم باحاله بازم بهم سر بزن

منتظرتم
مرتضی سلام خیلی ممنون
دوشنبه 9 آبان 1390 08:12 ق.ظ
سلام دوست عزیز
ممنون از حضورتون.
وبلاگ شمام خیلی وزین و قشنگه.
موفق و پیروز باشین
مرتضی سلام متشکرم از شما
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

راه تو به هر جهت که پویند خوش است
وصل تو به هر روش که جویند خوش است
روی تو به هر دیده که بینند نکوست
ذکر تو به هرزبان که گویند خوش است
مدیر وبلاگ : . .
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :