راه رب
راه تو به هر جهت که پویند خوش است
چهارشنبه 3 آذر 1389 :: نویسنده : مرتضی

راه پیامبر را از که جستجو کنیم؟

انچه پیشرو دارید قسمتی از مناظرات مرحوم علامه عسکری با عالمان سنی می باشد که راه حقیقت را یافتند

چون اصل مناظره طولانی است در چند پست عرضه می شود

علا‌مه: بسم اللّه الرحمن الرحیم. انّ الدین عنداللّه الا‌سلا‌م‚ آل عمران/ 19; اسلا‌م اسم همه ادیان است; یعنی شریعت نوح اسمش اسلا‌م است. من در کتاب <عقائد السبعه> و <قرآن الکریم> آورده‌ام که دین را تحریف کردند حتی اسم آن را هم تحریف کردند. واژه نصرانی با ناصره‚ شهری در فلسطین که حضرت عیسی در آن‌جا به دنیا آمده‚ نسبت دارد. واژه مسیحی هم نسبت به حضرت مسیح علیه‌السلا‌م‚ این در اصل نبوده است; این مسئله در آیات قرآن هست. شریعت آدم با شریعت ادریس‚ نوح‚ ابراهیم علیهم‌السلا‌م و پیامبر خاتم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله هیچ فرق نداشته. قرآن می‌فرماید: اقم وجهک للدین حنیفا فطرت اللّه التی فطر الناس علیها لا‌تبدیل لخلق اللّه ذلک الدّین القیّم و لکنّ اکثر الناس لا‌یعلمون‚ روم30/; رو به سوی دین استوار کن. حنیفا یعنی از باطل به حق آمدن. رو به دین اسلا‌م کردن متناسب با فطرت انسان است. فطرت انسان تبدیل نشده (لا‌تبدیل لخلق اللّه) پس دین اسلا‌م تبدیل نشده <ذلک الدین القیّم;> در قرآن می‌فرماید: والوالدات یرضعن اولا‌دهنّ حولین کاملین لمن اراد ان یتمّ الرضاعة‚ بقره/ 233; مادران فرزندان خود را دو سال شیر بدهند‚ اگر خواستند کامل بدهند. آن وقتی که انسان در غار زندگی می‌کرد و از شاخه درخت‚ روشنایی و آتش می‌گرفت‚ حولین کاملین بود. بعد از کشف نفت‚ از آن گرما و روشنایی گرفت‚ باز حولین کاملین ... با ظهور برق هم حولین کاملین وجود داشت; اتم را کشف کرد باز هم حولین کاملین برقرار است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تا انسان توان دارد باید سالی چند روز معده‌اش را راحت کند‚ انسانی که دارای نفس و شهوت است‚ نیاز به کنترل دارد. ماه مبارک رمضان برای کنترل این نیروها است; <کما کتب علی الذین من قبلکم>‚ پس احکام اسلا‌م همیشه بوده است.

 

 

تفاوتی که هست این که برای حضرت آدم به قدر یک و دو خانوار از قانون اسلا‌می نازل می‌شد. زمان ادریس به اندازه یک روستا و حقوق همسایه هم نازل شد. زمان نوح شهرنشین شدند و معاملا‌ت تجاری و ربا داشته‚ احکام به قدر مردم شهر آمد. درست مانند ریاضیات که در دبیرستان مخالف دبستان نیست بلکه کامل است. این شریعت در زمان خاتم الا‌نبیاء صلی‌اللّه‌علیه‌وآله کامل شد. اسلا‌م یکی است. اسلا‌م هر امتی در کتابشان بود. اسلا‌م موسی بن عمران در تورات و اسلا‌م عیسی بن مریم در انجیل بود و همه احکام و معارف را شامل می‌شد. من این تحریفات صورت‌گرفته را در کتابی ثابت کرده‌ام و عکس چاپ‌های مختلف را آورده‌ام که چه طور دین را تحریف کرده‌اند. هر پیامبری که وفات می‌کرد‚ از طرف خدا وصی انتخاب می‌کرد. حضرت آدم شیث را و حضرت نوح سام را‚ حضرت ابراهیم اسماعیل و اسحاق را وصی قرار داد. اوصیا تا وقتی زنده بودند کتاب سالم می‌ماند بعد از آن زورمندان کتاب را تحریف و کتمان می‌کردند. هرجا که با هوای نفسشان مخالف بود حذف می‌کردند; لذا لا‌زم بود که خداوند پیامبر تازه‌ای بفرستد و در شریعت خاتم الا‌نبیا حکمت الهی مقتضی شد که این شریعت تا ابد بماند.

همه شریعت اسلا‌م در کتاب آسمانی نیامد. اصولش در قرآن و شرح و بیانش در سنت پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله. نص قرآن و انزلنا الیک الذکر لتبیّن للنّاس ما نزّل الیهم و لعلّهم یتفکّرون‚ نحل44/; پیامبر ما بر تو قرآن را نازل کردیم تا شما برای مردم بیان کنید آن‌چه در قرآن برای آنهاست‚ شاید اندیشه کنند.

در قرآن مطالبی هست برای خود پیامبر که لا‌زم نیست برای ما بیان شود; اما آن‌چه برای ماست مثل اقم الصلا‌ة لدلوک الشمس الی غسق اللیل‚ اسراء/ 78; در قرآن نیامده که چند رکعت است و اذکار آن چیست شرایط آن کدام است. این را از سنت پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله می‌آوریم و پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله از وحی خدا. ما ینطق عن الهوی ان هو الا‌ وحی یوحی; آیه وضو که نازل می‌شد یا آیه صلا‌ة وحی به دو شکل برای پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله نازل می‌شد: یک وحی که لفظ و معنایش از خدا بود که قرآن است‚ یک وحی دیگر که معنا از خدا بود اما پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله به لفظ خود بیان می‌کرد و این می‌شود حدیث پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله که در واقع از خودش نیست از خداست; یعنی آیه صلا‌ة که نازل می‌شد جبرئیل تعلیم می‌داد که نماز صبح دو رکعت و ظهر چهار رکعت است. این هم از خدا بود و او از خودش چیزی نمی‌گفت; لو تقوّل علینا بعض الا‌قاویل لا‌خذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین‚ حاقه46/; اگر به خدا چیزی نسبت بدهد که صحیح نباشد نمی‌گذاریم‚ و رگ قلبش را می‌بریم. فما منکم من احد عنه حاجزین‚ حاقه47/; که کسی جلوی ما را نمی‌گیرد;‌ چون پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله اگر چیزی از خودش بگوید ما که نمی‌دانیم و نمی‌توانیم بگوییم این طور نیست‚ او چون پیامبر خداست باید بدانیم که هرچه می‌گوید از خداست. وحی قرآن همین است. من ثابت کرده‌ام که همین قرآنی که در دست ماست را پیامبر به اصحابش تعلیم داد و آنها هم نوشته‌اند و تا امروز مانده است‚ یک کلمه و یک آیه جابجا نشده است‚ این را ثابت کرده‌ام و تحریف نشده است.

مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلا‌م می‌گوید: پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله فرموده بعد از من احکام اسلا‌م را از این دوازده نفر بگیرید; هم‌چنان که آدم شیث را تعیین کرد و نوح سام را و موسی الیسع را تعیین کرد همه از طرف خدا بود. مکتب اهل بیت علیهم‌السلا‌م می‌گوید این دوازده نفر جانشین پیامبرند. حالا‌ ما چه کنیم؟ خلفا آمدند و رفتند. بحث ما باید در این باشد که اسلا‌م و سنت را از کجا بگیریم. ما نمی‌توانیم گذشته را برگردانیم ولی سیره آنها را بخوانیم. یزید که خلیفه شد‚ حضرت سیدالشهدا حسین بن علی علیه‌السلا‌م بیعت نکرد; فرمود: علی الا‌سلا‌م السلا‌م اذ قد بلیت الا‌مة براع مثل یزید‚ بحارالا‌نوار/44 326; اهل کوفه هم با حسین بن علی علیه‌السلا‌م بیعت کرد.

من از کتاب‌های مکتب خلفا نوشتم مسلم آمد به کربلا‌ و قیام کرد خلیفه هم او را کشت و سرهای اولا‌د پیامبر بر نیزه‌ها تا شام بردند چرا؟ خلا‌فت این را لا‌زم نداشت. چرا دختران پیامبر را اسیر کردند؟ وقتی اسرا وارد کوفه شدند از حضرت زینب سلا‌م‌الله‌علیها که پدرش خلیفه کوفه بوده است‚ پرسیدند مِن ای الا‌ساری انتن؟ شما از کدام اسیران هستید؟ ترک یا دیلم؟! حضرت زینب سلا‌م‌اللّه‌علیها فرمود:‌ نحن من اساری آل محمد! من نمی‌توانم این را قبول کنم و بپذیرم. بعد سر حضرت را در تشت بگذارند و شعر بخواند و بگوید:

لیت اشیاخی ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الا‌ سل

لا‌ هلوا و استهلوا فرحا و لقالوا یا یزید لا‌تشل

لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل

در غزوه بدر پیامبر عتبه برادر هند (جد یزید) شیبه (عموی هند) حنظله (برادر معاویه پسر ابوسفیان) را به دست علی علیه‌السلا‌م کشت. یزید می‌گوید کاش این بزرگان جنگ بدر بودند و می‌دیدند من چه کردم و شادی می‌کردند و می‌گفتند دست مریزاد. این مرد هاشمی ملک بازی کرده وگرنه وحی نیست! و من از جدم نیستم اگر از اولا‌د احمد انتقام نگیرم!

قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل

ما بزرگان و سادات آنها را کشتیم و کجی ترازوی روز بدر را درست کردیم!

بردن دختران پیامبر به مجلس یزید راست است یا دروغ است؟ این سوال اول;
من در کتاب نور الا‌خبار دیدم که آن مرد اینها را برای گرفتن جایزه به مجلس یزید می‌برد و می‌گوید:

املاء رکابی فضة او ذهبا انی قتلت الملک المحجبا

قتلت خیر الناس امّا و ابا ضربته بالسیف حتی انقلبا

سوال دوم این که اهل مدینه شورش کردند. لشکر فرستاد با امیری مسلم بن عقبه و گفت سه روز مدینه را برای لشکر مباح کن! هفتصد صحابی در این لشکرکشی‚ کشته شدند و در مسجد پیامبر خون جاری شد هزار دختر بی‌شوهر هم بعداً زاییدند! از مردم هم بیعت گرفت که بنده زر خرید یزید هستند! از مدینه به طرف مکه رفت‚ مسلم بن عقبه مریض شد و به نزدیکی مرگ رسید‚ بعد از کشتار مدینه خطاب کرد: خدایا! من از فرمان خلیفه تخلف نکردم! دید اگر به جهنم برود ضرر کرده است. لشکر رفت به مکه چون عبداللّه بن زبیر شورش کرده بود‚ لشکر مسلمان که در پنج وعده رو به مکه نماز می‌گذارد‚ کعبه را به منجنیق می‌بندد! می‌گوید: اجتمعت الطاعة و الحرمة فغلبت الطاعة الحرمة! طاعت خلیفه بر حرمت خانه خدا برتری یافت! زمان حجاج که این مسائل بود مردم سست می‌شدند حجاج می‌گفت: الطاعة! الطاعة! یعنی اطاعت خلیفه. من می‌گویم این درست نیست که ما با هر کس بیعت کردیم هر کار بکند صحیح باشد‚ این نمی‌شود. خوب حالا‌ این‌ها خلیفه هم شدند; ما که نمی‌توانیم تاریخ را برگردانیم; اما سخن سر اینجاست که سنت پیامبر را از چه کسی بگیریم؟

اکنون سنت پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله را از چه کسی باید گرفت؟ قرآن که همین قرآن موجود است و تحریف نشده‚ انّا نحن نزّلنا الذکر و انّا له لحافظون‚ حجر/ 9; گرچه در هر دو مکتب احادیث جعلی در این زمینه داریم. احادیث تحریف قرآن‚ در مکتب اهل‌‌بیت علیهم‌السلا‌م کار غلا‌ة است و در مکتب خلفا کار زنادقه. پس باید روی سنت پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله کار کرد. بحث فقهی ما این است. برادران ما می‌گویند سنت پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله را باید از صحابه گرفت و همه صحابه عدولند! دلیل آنها هم این حدیث است که اصحابی کالنجوم بایّهم اقتدون ... ما این حدیث را بررسی می‌کنیم. من پنجاه سال روی سنت پیامبر کار کردم. قرآن می‌فرماید: ان الذین جاوا بالا‌فک عصبة‚ نور11/; عده‌ای به همسر پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله نسبت زنا دادند! ما به این صحابی اقتدا می‌کنیم؟! و یا سیوطی در تفسیر خود ذیل آیه و اذا را›وا تجارة او لهواً انفضّوا الیها و ترکوک قائماً‚ جمعه/ 11; روایتی را می‌نویسد <عن جابر بن عبداللّه قال بیّنا النبی صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم قائم یوم الجمعه اذ قدمت عیر الی المدینة فابتدرها اصحاب رسول اللّه صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم حتی لم یبق معه الا‌ اثنا عشر رجلا‌ ...> آیا می‌شود نماز جمعه بخوانید و مردم دنبال کاروان تجاری بروند؟

عالم سنی: من عاصی که نماز جمعه می‌خوانم‚ هیچ‌ کس از مسجد خارج نمی‌شود‚ چه رسد به مقام والا‌ی پیامبر!

علا‌مه: آیا آنها که رفتند و از صحابی بودند‚ عادلند؟!

عالم سنی: نه واللّه!

پاسخ علامه در پست بعدی خواهیم خواند

آدرس:http://www.porsojoo.com/fa/node/78704

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 17 خرداد 1398 11:16 ب.ظ

Please let me know if you're looking for a author for your site. You have some really great posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Many thanks!
شنبه 25 شهریور 1396 09:10 ق.ظ
Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could locate
a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?

Thanks a lot!
شنبه 13 آذر 1389 06:50 ب.ظ
السلام علیكم یااباصالح المهدى (عج)
السلام علیك یاامین الله فى ارض وحجته على عباده(یاصاحب الزمان آجرک الله)
ماه محرم بر شما وعاشقان حسین تسلیت عرض مینمایم!
مرتضی سلام تسلیت عرض می کنم
شنبه 13 آذر 1389 06:48 ب.ظ
سلام دوست عزیز !!!
حال شما ؟؟؟
نکته ی اول اینکه بنده مدتی است اپم ، اما به دلیل مشغله ی زیاد هنوز نتوانستم به دوستان خوبی چون شما اطلاع رسانی کنم !!!
شرمنده ام ...
منتظر حضور گرمتان هستم ...
و نکته ی بعد راجع به پست شما ...
از گفته ها حدس زدم که قبل تر از اینکه این متن نوشته شود ، سوال هایی رد و بدل شده و این متن در پاسخ به ان هاست !!!
به این شکل و بی مقدمه کمی گیج کننده است ...
به هر حال چه خوب است انسان مطالعه اش را زیاد کند تا با هر نسیمی ، کمر خم نکند ...
هرگز زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم شود.(كوروش بزرگ)
یا حق ...
مرتضی سلام
ممنونم از تذکرتان من چون از این قسمت صحبت به بعد را داشتم نتوانستم ما قبلشو تو پست بزارم
شنبه 13 آذر 1389 04:39 ب.ظ
هاا؟؟؟؟
مرتضی سلام
من توضیح دادم یعنی وسواس کار وخراب می کنه وموجب میشه انسان به همه چی بد وبیراه بگه
شنبه 13 آذر 1389 04:08 ب.ظ
تنهایی آدمها یه دریا عمق داره ، ولی پر کردنش با یه لیوان محبت ممکنه . . .


تا ابد دوستت دارم


مرتضی سلام عزت شما زیاد
شنبه 13 آذر 1389 02:57 ب.ظ
سلام بزرگوار....
ممنون از لطف و محبتتون و شرمنده ازینکه دیر دارم خدمت میرسم.
وبلاگ پرمحتوایی دارین.خوشحالم ازینکه به کلبه کوچیک منم سری زدین.
بازهم چشم به راه ردپای قشنگتون می مونم....

التماس دعا....
مرتضی سلام درود بر شما
شنبه 13 آذر 1389 12:45 ب.ظ
السلام علیک یابنت حسین شهید یارقیه جان
مرتضی سلام والسلام
شنبه 13 آذر 1389 10:12 ق.ظ
سلام مممممممممممممممم به روی ماهت
خوبی؟///////////////////////////////////
تشکرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر مرحمی برایم می شوی=====================
موفق باشیییییییییییییییییییییییییییییییی
مرتضی سلام شما لطف دارید
شنبه 13 آذر 1389 09:34 ق.ظ
سلام
مناظرات علامه عسکری مانند کتاباشون قابل توجه است
با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم الحرام و بهره گیری هر چه بهتر از این ماه مقدس،امیدوارم بتوانیم حق مطلب عاشورا را درک کنیم نه محتوایی عوامانه از محرم
بروزم با مطلبی که تقدیمی کوچکی است به محضر حضرت حجت روحی فداه با عنوان
بدعتی با عنوان سید علی ،علی زمان است!!!
باشد که مطلوب حضرت قرار بگیرد
التماس دعا باحاجاتی روا
مرتضی سلام بله باید خوند
شنبه 13 آذر 1389 12:20 ق.ظ
نه گام به سوی قبله

آن جا راکند

همه سیراب شدند......
....................................
من می گویم تو ... تو می گویی اسب ؟؟؟

................
گرمی دلم نگاه شماست ...
سلام
مرتضی سلام
جمعه 12 آذر 1389 11:58 ب.ظ
مرسی که بهم سر زدی...
مرتضی سلام کاری نکردیم
جمعه 12 آذر 1389 11:46 ب.ظ
ممنون از لطفی که به وبلاگم داشتین
مرتضی سلام خواهش می کنم
جمعه 12 آذر 1389 11:26 ب.ظ
سلام داش مرتضی گلم....
خوبی داداش؟
ممنون داداش
خدارو شکر که انقدر دوسم داره و منم دوسش دارم.....
منتظر حضور گرمتم....
التماس دعا
یا علی
مرتضی سلام چه عجب چشم خدمت می رسم
جمعه 12 آذر 1389 09:58 ب.ظ
سلام دوست گرامی
وب بسیار زیبا و پر محتوایی دارید . ممنون از اینكه به ما سر زدین
یا علی
مرتضی سلام خواهش می کنم
جمعه 12 آذر 1389 09:51 ب.ظ
سلام

نمیدونم..........شاید

تا دقایقی دیگر شاید برای آخرین بار آپ باشم
مرتضی سلام شاید
جمعه 12 آذر 1389 09:49 ب.ظ
سلام مرتضی جان شرمنده انتشار جدیدم اون نبود که دیدی مراجعه کن به وبلاگ اولم تازه منتشرش کردم .مرسی
مرتضی سلام
جمعه 12 آذر 1389 09:37 ب.ظ
سلام مرسی از حضورتون
مرتضی سلام
جمعه 12 آذر 1389 09:05 ب.ظ
سلام!
خوبین؟ ممنونم تو این مدت بهم سر زدید و تنهام نذاشتید!
موفق باشین
مرتضی سلام
جمعه 12 آذر 1389 08:35 ب.ظ
به نام خدا
سلام دوست عزیز

هر تغییر بهترین چیز برای زندگی است.
مرتضی سلام دوست عزیز
هر تغییری که موجب بهتر شدن باشد برای زندگی شدن بهترین چیز است
جمعه 12 آذر 1389 07:51 ب.ظ
سلام
ببخشید دیر اومدم
ممنونم از اینکه منو لینک کردید
لینکتون کردم
مرتضی سلام ممنون
جمعه 12 آذر 1389 07:12 ب.ظ
سلام وبلاگ بسیار با محتوایی دارید همه پستها را نتونستم بخونم اما سرفرصت میام می خونم یعنی آقایی هم هست که طرفدار حقوق زنان باشه ..ای ووووووووووول
مرتضی سلام
موفق باشید ممنونم که سر زدید ما دوست داریم حق را بفهمیم ودفاع کنیم جنسیت مطرح نیست
جمعه 12 آذر 1389 05:17 ب.ظ
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااام
سلاااااااااام
سلاااااام
سلاااام
سلاام
سلام
.♥
.♥
..♥
...♥
....♥
.....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥منتظرتم
.........♥
......♥
....♥
..♥
.♥
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
┊    ┊┊  ┊┊ ✿
┊نظر ┊┊ ✿✿
┊یادتون ┊┊  
┊نره ✿✿
مرتضی سلام
جمعه 12 آذر 1389 09:51 ق.ظ
سلام خوفی؟خوفم
بعله زدن حرف خیلی راحت تر از عمل کردن به اون هست
مشکل جامعه ما هم همینه برادر من ........
همه مون همین طوری هستیم .........
باید اراده هارو قوی تر کرد
فعلا بابای ی ی یی ی ی ی
مرتضی بیله بای
پنجشنبه 11 آذر 1389 09:19 ب.ظ
سلام حاجی
عید تو هم مبارک
این پستت خیلی زیبا و خوندنی بود
مرتضی سلام ممنونم
پنجشنبه 11 آذر 1389 04:48 ب.ظ
سلام
اگه خودتون بخواین و مایل باشین دعوت شدین به ختم عاشورا ...


حتما تشریف بیارین
مرتضی چشم اگر خدا بخواد حتما میام
پنجشنبه 11 آذر 1389 02:52 ب.ظ
ممنون
مرتضی ممنون
پنجشنبه 11 آذر 1389 02:12 ب.ظ
salam.eyde 1 hafte pishetoon mobarak.
مرتضی سلام
بر شما همیشه مبارک باشه
پنجشنبه 11 آذر 1389 10:56 ق.ظ
سلام خد اوند علامه عسکری را قرین رحمت کند چه زیبا مناظره فرمودند
مرتضی سلام بله خداوند رحمت کند
چهارشنبه 10 آذر 1389 11:26 ب.ظ
سلام
آپــــــــــــــــــــــــــــــــم
در پناه حق
مرتضی سلاممنونم خددمت میرسم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

راه تو به هر جهت که پویند خوش است
وصل تو به هر روش که جویند خوش است
روی تو به هر دیده که بینند نکوست
ذکر تو به هرزبان که گویند خوش است
مدیر وبلاگ : . .
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :