راه رب
راه تو به هر جهت که پویند خوش است
چهارشنبه 24 شهریور 1389 :: نویسنده : مرتضی

به پست قبلی هم یک نگاه بندازید

در میان کتب مبتنی بر وحی‌، قرآن به دلیل اصالت غیر قابل بحثش جایی مخصوص به خود دارد. و از این بابت با عهد عتیق و عهد جدید قابل مقایسه‌نمی‌باشد. در جایی دیگر به دخل و تصرفات و دستکاری‌هایی که در عهدین به عمل آمده است‌، اشاره کرده‌ام‌. اما دخل و تصرف بشری در قرآن راهی ندارد.زیرا به شرحی که می‌آید، تدوین قطعی آن در زمان شخص و پیغمبر اسلام (ص‌) صورت گرفته است‌.
برخی از معتقدان مرتباً این مطلب را عنوان می‌کنند که فرق میان قرآن و عهدین - به اعتبار اصالت - اساساً به تاریخ تدوین آنها مربوط می‌شود. این فضلادر بیان خود متوجه اوضاع و احوال تدوین متون یهودی - مسیحی عهدین از طرفی و قرآن از طرف دیگر، نمی‌باشند و به اوضاع و احوال نزول قرآن بر پیغمبراسلام نیز، اصلاً عنایت نمی‌نمایند. از این رو فقط متذکر می‌شوند که امکان انتقال بدون دخل و تصرف یک متن مدون در قرن هفتم میلادی بیشتر از امکان‌بی دخل و تصرف متنی است که پانزده قرن قبل از آن تدوین شده است‌. البته این نکته گیری به جای خود درست است‌، اما به قدر کفایت نمی‌تواند مبین‌مساله اصالت و عدم اصالت متون مورد نظر ما باشد .این نکته‌گیری قادر است برای تغییر و تصرف قرار گرفته باشد.
آنچه سبب عدم صحت و علت وجود تناقض (در عهد عتیق است‌)، تعدد مولفان یک روایت واحدstyle="mso-spacerun: yes"> یک سلسله تجدید نظر متوالی در بعضی از کتب آن (قبل ازمیلاد مسیح‌) است‌.
در مورد عهد جدید (اناجیل‌) نیز هیچکس نمی‌تواند بگوید این مجموعه حاوی گزارش‌های درست و مبتنی بر امانت از قول عیسی (ع‌) می‌باشند، و افعال وی‌را مطابق با واقع روایت می‌کنند. در فصل پیش دیدیم که تحریرات متوالی متون نیز در این عدم اصالت دخیل اند مضافاً اینکه مولفان انجیل‌ها خودشاهدعینی زندگی عیسی نبوده‌اند.

قرآن کتاب مبتنی بر وحی اسلام و احادیث سخنان پیامبر (ص‌) و سنت شامل گفتار و رفتار آن حضرت می‌باشد. از زمان حیات پیغمبر(ص‌) توجه به حدیث‌زیاد بود ولی مجموعه‌های مدون بعد از رحلت آن حضرت تدوین شد. در این تدوین احتمالاً افراد بشر از خطا مصون نمانده‌اند، اما پس از جمع کردن احادیث‌،مجموعه‌های تدوینی در بوته نقدهای سخت علمای مسلمان قرار گرفته‌اند و هیمن امر عملاً باعث شده است که مدارک و اسناد تدوین شده پس از وفات‌پیغمبر(ص‌)، هر قدر بیشتر مورد نقد قرار گرفته باشند، از اعتبار بیشتری برخوردار باشند .باری اصالت مجموعه‌های مذکور، نظیر متون اناجیل متفاوت است وخلاصه همانطور که هیچ یک از اناجیل در زمان عیسی‌(ع‌) به رشته تحریر در نیامده‌اند، هیچکدام از مجموعه‌های حدیث هم در زمان پیغمبر(ص‌) قطعیت‌نیافته‌اند.
اما قرآن وضع و موقع دیگری دارد. به تدریج که آیات قرآن بر پیغمبر نازل می‌شده‌، توسط خود وی و اصحابش به حافظه سپرده و مرتباً خوانده می‌شده و نیزتوسط کاتبان وحی تحریر می‌گردیده است‌. بنابراین از همان آغاز وحی‌، قرآن این دو عنصر ضامن اصالت را واجد بوده است‌، حال آنکه اناجیل فاقد آنهایند.جریان حفظ و تحریر قرآن‌، تا پایان حیات پیغمبر ادامه داشته است‌. در دوره‌ای که همه مردم قادر به کتابت نبوده ولی می‌توانسته‌اند مطالب را در حافظه نگه‌دارند حفظ قرآن و تلاوت مداوم آن موجب شده است که امکان بازرسی‌ها و بازبینی‌های متعدد وجود داشته باشد، و همین امتیاز نیز به هنگام تدوین نهایی‌قرآن مورد استفاده قرار گرفته است‌.
وحی بر پیغمبر در طی دوره‌ای بیش از بیست و سه سال ادامه داشته است‌. وحی با نخستین آیات سوره 96 (العلق‌) آغاز شده و سپس سه سال قطع گردیده] بااینکه مشهور است مساله انقطاع و فطرت وحی مورد قبول همگانی نیست‌ [ و پس از تجدید اصالت قرآن تا زمان وفات پیغمبر (در سال 632 میلادی‌) به‌مدت بیست سال‌، دوام یافته است‌.
نخستین وحی چنین است (1)
بسم الله الرحمن الرحیم
اقرا باسم ربک الذی خلق‌.
بخوان‌، به نام پروردگارت‌، پروردگاری که بیافرید.
خلق الانسان من علق‌.
انسان را از آنچه بند می‌شود و آویزان می‌گردد ایجاد کرد و بیافرید.
اقراو ربک الاکرم‌.
بخوان و آن پروردگار پر کرامت و بخشنده است‌.
الذی علم بالقلم‌.
کسی است که نوشتن با قلم را بیاموخت‌.
علم الانسان ما لم یعلم‌.
آدمی را به آنچه نمی‌دانست دانا ساخت‌. (2)
استاد حمیدالله‌، در ترجمه فرانسوی خود از قرآن می‌نویسد که یکی از نکات اساسی اولین وحی «ستایش قلم به عنوان وسیله معرفت و آگاهی بشری است‌»همین امر می‌تواند «مبین هم و غم پیغمبر(ص‌) برای حفظ قرآن از طریق کتابت‌» باشد.
این نکته مسلم است که حتی قبل از آنکه پیغمبر(ص‌) مکه را به قصد مدینه ترک کند، یعنی خیلی قبل از آنکه هجرت اتفاق بیفتد، قسمتهای نازل شده‌قرآن‌، به کتابت در آمدند و تثبیت گردیدند. قرآن نیز خود بدین معنی اشارت دارد و چون پیغمبر(ص‌) و اصحاب وی به تلاوت قرآن از حفظ استمرار داشته‌اند،بنابراین می‌توان گفت که قرآن‌، مساله کتابت آیات را به عنوان یادآوری واقعیت موجود مطرح می‌سازد. چهار سوره مکی به تحریر قرآن در مکه اشاره‌می‌نماید.
کلا انهاتذکره
باز ایست‌، همانا آن آیات یادآوری و پند است‌.
فمن شاذکره‌
پس آنکس که خواهد یادگیرد و یاد دارد.
فی صحف مکرمه
(آن قرآن‌) در نوشته‌ها و نامه‌ها و کراسه‌های گرامی داشته است‌.
مرفوعة مطهرة
بلند مرتبه والا و پاکیزه گشته است‌.
بایدی سفرة
به دستهای نویسندگان و سفیران
کرام بررة (3)
بزرگوار نیکوکار
یوسف علی در تفسیر خود (چاپ 1934) می‌نویسد که به هنگام نزول این آیات چهل و دو و یا چهل و پنج سوره دیگر (از 114 سوره‌) در دست مسلمانان مکه‌بوده است‌.
بل هو قرآن مجید. فی لوح محفوظ (4)
بلکه قرآنی ارجمند و گرامی است‌، در لوح محفوظ
***
انه القرآن کریم .فی کتاب مکنون (5)
به راستی این قرآنی ارجمند و گرامی است‌، در نامه‌ای و نوشته‌ای که با دقت نگهداری می‌شود.
***
وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملی علیه بکرة واصیلا. (6)
و گویند داستان‌های گذشتگان است که آنها را نویسانیده و آن را با مداد و شام بدو املاء می‌کنند.
در آیه اخیر، اشاره به اتهاماتی می‌شود که دشمنان پیغمبر(ص‌) به وی وارد می‌آورده‌اند و او را فریبکار می‌خوانده و شایع می‌کرده‌اند که بر پیغمبر(ص‌)، تاریخ‌قدما و اساطیر الاولین را املاء می‌کنند و وی آنها را می‌نویسد یا می‌نویساند (معنی کلمه مورد بحث است ولی باید به خطر داشت که پیغمبر(ص‌) خط نداشته‌است‌) به هر حال اشاره آیه به ضبط کتبی قرآن است و بنابراین حتی دشمنان پیغمبر(ص‌) نیز به اصرار در ثبت و ضبط قرآن از طرف وی توجه دارند.
یکی از سوره‌های مدنی نیز به اوراقی اشاره می‌کند که فرامین الهی برآنها مکتوبند.
رسول من الله یتلو صحفا مطهرة‌. فیها کتب قیمة (7)
پیغمبری از سوی خداوند است که صحیفه‌ها و نامه‌های پاک داشته از دروغ و غلط را می‌خواند. در آن نامه‌ها نوشته‌ها راست و استوار و پابرجا است‌.
بدین ترتیب می‌بینیم که خود قرآن به ضبط کتبی‌اش در زمان حیات پیغمبر(ص‌) اسلام اشاره می‌کند. می‌دانیم که در اطراف پیغمبر(ص‌) چند کاتب - ازجمله زیدبن ثابت - وجود داشته‌اند.
استاد حمیدالله در ترجمه فرانسوی خود از قرآن (چاپ 1971) چگونگی ضبط قرآن را در زمان پیامبر(ص‌) تا به هنگام وفات ایشان شرح می‌دهد و می‌نویسد:
«منابع مختلف در این باب متفق القولند که هر وقت قسمتی از قرآن بر پیغمبر(ص‌) نازل می‌شد، وی یکی از اصحاب باسواد خود را فرا می‌خواند و این قسمت‌را به وی املاء می‌کرد، و فی المجلس نیز جای دقیق آن را در مجموعه‌ای که تا آن زمان نازل شده بود تعیین می‌نمود، روایات تصریح دارند که پس از آنکه‌پیغمبر(ص‌) آیات قرآنی را املاء می‌کرد، از کاتب می‌خواست آیات املاء شده را مجدداً برای وی باز بخواند، تا اگر اشتباهی در کتابت آیه رخ داده است‌،تصحیح کند. روایت معروف دیگری می‌گوید که‌: جبرئیل هر سال در ماه مبارک رمضان کلیه قسمت‌های قرآن را که تا آن زمان نازل شده بود، در برابرپیغمبر(ص‌) تلاوت می‌کرد و در ماه رمضانی که مقدم بر وفات وی بود، دوبار قرآن را تلاوت کرد. می‌دانیم که از زمان پیغمبر مسلمانان عادت داشتند که در ماه‌رمضان علاوه بر نمازهای پنجگانه‌، در ضمن نمازهای مستحبی خود، تمامی قرآن را تلاوت نمایند، بسیاری از منابع می‌گویند که به هنگام آخرین جمع‌آوری و تدوین قرآن‌، زید کاتب پیغمبر حاضر بوده است‌. در منابع دیگر نام شخصیت‌های دیگر از هم متذکر می‌شوند.»
در ثبت و ضبط اولیه قرآن‌، از وسائل مختلف از قبیل پوست‌، چرم‌، لوح چوبی‌، استخوان کتف شتر، لوح سنگی و.. استفاده می‌شده است‌. در عین حال پیغمبر به‌مومنان توصیه و تاکید می‌کرده است که قرآن را از حفظ کنند، و مسلمانان نیز با تمام یا قسمتی از قرآن را برای تلاوت در نماز حفظ کرده بودند، بدینسان بودکه حافظان قرآن پیدا شدند، اینان که قرآن را از برداشتند، به انتشار آن می‌پرداختند. نتیجه با ارزش و اهمیت دو روش نگهداری متن به وسیله کتابت وحافظه‌، در تدوین نهایی قرآن ظاهر گردید.
اندکی پس از وفات پیغمبر (632 میلادی‌) ابوبکر، از زیدبن ثابت‌، کاتب وحی خواست که نسخه‌ای از قرآن تهیه کند و زید چنین کرد. به ابتکار عمر، زید به‌ملاحظه کلیه مدارکی پرداخت که در مدینه گرد آمده بود (گواهی حافظان قرآن و رونوشت آیاتی که در دست اشخاص مختلف بود) غرض از اینکار آن بود که‌در نقل و انتقال آیات از هر گونه اشتباه و خطائی پرهیز گردد. بدین ترتیب یک نسخه کامل و بدون اشتباه از قرآن فراهم آمد.
به قول منابع موجود، عمر در سال 634 میلادی‌، قرآن را در یک جلد (مصحف‌) تنظیم کرد، و آن را نزد خود نگاهداشت و به هنگام مرگ خویش آن را به دخترخود حفصه سپرد.
عثمان‌، هیاتی را مامور ساخت که به مقابله و مقایسه مدارک مختلف بپردازند و درباره متنی که ابوبکر و عمر تنظیم کرده بودند و در اختیار حفصه قرار داشت‌تحقیق کنند. این هیات‌، مسلمانان حافظ قرآن را نیز برای این کار دعوت کرد. کار انتقاد درباره اصالت متن با دقت فراوان به انجام رسید. هم آهنگی درگواهی‌ها برای کوچک‌ترین نکته‌ای که ممکن بود در معرض بحث قرار گیرد ضرور تشخیص داده شد. بدینسان متنی فراهم آمد که در آن نظم و ترتیب‌سوره‌ها به صورتی است که پیغمبر تلاوت کامل قرآن در آخرین ماه رمضان از آن پیروی کرده است‌.
چرا ابوبکر و عمر و خصوصاً عثمان به گردآوری و مقایسه آیات قرآن پرداخته‌اند؟
علت این امر ساده و روشن است‌. در دهه‌های اول پس از وفات پیغمبر، اسلام با سرعتی فراوان روبه توسعه و گسترش نهاد و در میان خلق‌ها و مردمانی انتشاریافت که زبانشان عربی نبود. بنابراین باید احتیاطات لازم به عمل می‌آمد تا متن قرآن دست نخورده و بدون دخل و تصرف بماند و به همان صورت‌ابتدایی‌اش در همه جا منتشر گردد.
عثمان نسخی از متن کامل قرآن به مراکز مختلف اسلامی فرستاد (8) صرف نظر از چند غلط املائی‌، که ناشی از رونویسی است‌، کلیه نسخی که در حال‌حاضر، از ایام قدیم باقی مانده‌، یکسان اند. قسمتهایی از قرآن نیز که در اروپا موجود است‌، دارای همین خصوصیت اند (در کتابخانه ملی پاریس قطعاتی ازقرآن هست که به نظر کارشناسان متعلق به قرن هشتم و نهم میلادی یعنی قرن دوم و سوم هجری است‌.) نسخ متعدد قدیمی‌، جز در برخی از جزئیات قابل‌اغماض - که به هیچ وجه در معنای متن تغییری نمی‌دهند - با یکدیگر موافق و هم آهنگند. گهگاه زمینه متن طوری است که ممکن است یک کلمه را به‌چند صورت قرائت کرد. علت این امر نیز آن است که خط قدیم ساده‌تر از خط کنونی بوده است (9)
قرآن دارای صدو چهارده سوره است‌، که به ترتیب به دنبال هم قرار گرفته و صرف نظر از بعضی استثناآت‌، طول سور به طور نزولی کم می‌شود. بنابراین درقرآنی که در دست ماست‌، گاه شماری مربوط به نزول آیات رعایت نگردیده است اما تاریخ نزول بسیاری از آیات معلوم است‌. تعداد زیادی از حکایات وقصص در چند جای متن قرآن آمده و برخی از مطالب تکرار شده‌اند. غالباً یک قسمت از قرآن به جزئیات روایتی می‌پردازد که کلیاتش در جای دیگر آمدهاست‌. مانند بسیاری دیگر از موضوعات مورد بحث در قرآن‌، آیاتی هم که با علم امروز می‌توانند مربوط باشند، در سراسر قرآن پراکنده‌اند.

نوع مطلب :
برچسب ها : قران،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 28 شهریور 1396 08:17 ق.ظ
I used to be able to find good advice from your blog posts.
سه شنبه 2 آذر 1389 11:36 ب.ظ
سلام
مرسی از حضورت
خوشحالم كه وبم مورد توجه شما قرار كرفته
منتظر حضور و البته مطالب جدید شما هستم
مرسی
مرتضی سلام ممنونم از حضورتون
پنجشنبه 27 آبان 1389 09:26 ب.ظ
ممنونم عزیز خوشحالمون كردی كه بهم سر زدی از این كارا بیشتر بكنید و سر افرازمون هیپیپ هورا
مرتضی سلام درود بر شما
یکشنبه 23 آبان 1389 09:44 ب.ظ
سلام ممنون از حضورت
مرتضی سلام دوست من منم تشکر می کنم
چهارشنبه 28 مهر 1389 02:27 ب.ظ
سلام مرسی از حضورت وبلاگ شما هم جالبه
مرتضی سلام ممنونم
پنجشنبه 15 مهر 1389 03:29 ب.ظ
ســـــــــــــــلام دوست عزیز
ممنون از لطف شما شما هم وب پرمحتوای دارید امیدوارم موفق باشید
خوشحال شدم بهم سر زدین خوشحال میشم باز پذیرای حضور گرمتون باشم
مرتضی سلام
چهارشنبه 14 مهر 1389 02:23 ب.ظ
مرسی كه سر زدید
وب شما هم زیباست
بازم سر بزنید
مرتضی سلام ممنون
دوشنبه 12 مهر 1389 08:51 ب.ظ

•:*´¨¨`*:••:*´¨¨`*:••:*´¨¨`*:•


ســلام دوســت خوبم

قصـــرعشـــق با متن عاشقانه " سهم من از چشمانت " به روز شـــد

منتظــر حضــور همیشگیت هستم

دل شــاد باشــی


•:*´¨¨`*:••:*´¨¨`*:••:*´¨¨`*:•


مرتضی سلام خدمت می رسم
دوشنبه 12 مهر 1389 11:51 ق.ظ
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه // چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.
ممنون از حضورتان در دریچه ی «فردا»
؛
شاد و موفق باشید
مرتضی سلام دوست من ممنونم موفقیت شما ارزوی ماست
دوشنبه 12 مهر 1389 01:19 ق.ظ
سلام.
من هم از دونستن اینکه قرآنی که هرکدوم از ما در هرکجای جهان تو دستمون داریم همونیه که از اول بوده خیلی لذت می برم.
مرتضی سلام دوست من ممنونم حق کاملا باشماست
یکشنبه 11 مهر 1389 10:12 ب.ظ
نشنــــــــــــو از نــــــــی...
...نـــــــی حصیـــــــــری بیــــــــنواست...
.......بشنــــــــــو از دل...
..........دل حریم كبـــــــــــریاست...
..............نـــــــــــــــی بسووزد خـــــــــــــاك و خـــــــــاكستر شود...
....................دل بســــــــــــــــوزد خانــــــــــــــــــه ی دلبـــــــــــــــــــــرشود....
•.¸¸.•**•.¸¸.•* *•.¸¸.•**•.¸¸.•**•.¸¸.•**•.¸¸.•* *•.¸¸.•**•.¸¸.•
عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\
ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \
ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲
ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\
ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞
ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞
ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯
ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ \

مرتضی سلام بله موافقم
جمعه 9 مهر 1389 04:27 ب.ظ
سلام خوبید؟اپیدم بیای خوشحال میشم منتظرتم فعلا
مرتضی سلام خدمت می رسم
پنجشنبه 8 مهر 1389 10:48 ق.ظ

•:*´¨¨`*:•

ســلام دوســت عـزیـز

قصـــرعشـــق به روز شـــد

منتظــر حضــور پرمهــرتم

شــاد باشــی

•:*´¨¨`*:•
مرتضی سلام دوست عزیز
شنبه 3 مهر 1389 08:12 ب.ظ
مرا بخوان که داستان شده ام
به سطرهای فکرناب تو روان شده ام...

سلام بر شما تلاشگر و بزرگوار عرصه های ادب و هنر
خدا را شکر که باز عمری باقیست و در محضر شریفتان بهره ها می بریم. خواهشمند است هر زمان وبلاگ پربارتان بروز شد خبر فرمایید تا دوباره از کلام گهربارتان مستفیض گردیم.

با اثراتی قابل تامّل از چهار شخصیت زلال جهانی :
1- دادا بیلوردی (بنیانگذار و پدر شعر زلال)
2- پیرو
3- گوران
4- خواجه اف
تجدید مطلب نموده و چشم انتظار خوانش و نقد و نظر حضرتعالی هستیم.
سربلند باشید.
مرتضی سلام خدمت می رسم
شنبه 3 مهر 1389 07:40 ب.ظ
سلام.عکس پست قبلی رو برام ایمیل کرده بودن! واقعا وحشت ناکه!
آپم تشریف بیارین.
مرتضی سلام بله
شنبه 3 مهر 1389 06:33 ب.ظ
جغدی روی کنگره‌های قدیمی دنیا نشسته بود. زندگی را تماشا می‌کرد. رفتن و رد پای آن را. و آدم‌هایی را می‌دید که به سنگ و ستون، به در و دیوار دل می‌بندند. جغد اما می‌دانست که سنگ‌ها ترک می‌خورند، ستون‌ها فرو می‌ریزند، درهامی‌شکنند و دیوارها خراب می‌شوند. او بارها و بارها تاج‌های شکسته، غرورهای تکه پاره شده را لابه‌لای خاکروبه‌های قصر دنیا دیده بود. او همیشه آوازهایی درباره دنیا وناپایداری‌اش می‌خواند؛ و فکر می‌کرد شاید پرده‌های ضخیم دل آدم‌ها، با ا ین آواز کمی بلرزد. روزی کبوتری از آن حوالی رد می‌شد، آواز جغد را که شنید، گفت:« بهتر است سکوت کنی و آواز نخوانی. آدم‌ها آوازت را دوست ندارند.غمگینشان می‌کنی. دوستت ندارند. می‌گویند بدبینی و بدشگون و جز خبر بد، چیزی نداری.»
قلب جغد پیرشکست و دیگر آواز نخواند.
سکوت او آسمان را افسرده کرد. آن وقت خدا به جغد گفت: آواز‌‌خوان کنگره‌های خاکی من!
پس چرا دیگر آواز نمی‌خوانی؟ دل آسمانم گرفته است.
جغد گفت: خدایا! آدم‌هایت مرا و آوازهایم را دوست ندارند.
خدا گفت: آوازهای تو بوی دل کندن می‌دهد و آدم‌ها عاشق دل بستن‌اند. دل بستن به هر چیز کوچک و هر چیز بزرگ. تو مرغ تماشاو اندیشه‌ای! و آن که می‌بیند و می‌اندیشد، به هیچ چیز دل نمی‌بندد؛
دل نبستن سخت‌ترین و قشنگ‌ترین کار دنیاست. اما تو بخوان و همیشه بخوان که آواز تو حقیقت است و طعم حقیقت، تلخ.
جغد به خاطر خدا باز هم بر کنگره‌های دنیا می‌خواند.
و آن کس که می‌فهمد، می‌داند
آواز او پیغام خداست که می‌گوید:
آن چه نپاید، دلبستگی را نشاید

مرتضی سلام دوست من دستنوشته زیبایی دارید اما حقیقت ناله واواز جغد بخاطر امام حسین (ع)ودیدن صحنه شهادت امام حسین (ع) است.
شنبه 3 مهر 1389 04:10 ب.ظ
سلام ببخسید که دیر به دیر اپ میکنم
این بار یک مطلب با عنوان (آنچه که می خواهید درباره هارد دیسک بدانید )براتون گذاشتم ممنون میشم بهاین وبلاگ هم یه سری بزنید
(http://www.negin-e-iran.blogfa.com/)
مرتضی سلام چشم خدمت می رسم
شنبه 3 مهر 1389 12:35 ب.ظ
سلام .. ب روزم و منتظر حضور گرمتان :)
مرتضی چشم
شنبه 3 مهر 1389 12:26 ب.ظ
سلام....
با مصاحبه ای خواندنی از سعید پورمحودی به روزیم...
و منتظر حضور گرمتان
مرتضی سلام خدمت می رسم
شنبه 3 مهر 1389 11:08 ق.ظ
_______________$$$$$
_______________$$$$$__$$________$$$$$$$$
__________$$$$__$$$$___$$_____$$$$$____$$
______$$$___$$$$________$$_$$$______$$$
___$$$_$$$$______________$$_______$$$
$$$_$$$$________________$$______$$$
$$$$_________________$$$_____$$$
$$________________$$$_____$$$
$$_____________$$$_____$$$
_$$________$$$$____$$$$
__$$____$$$_____$$$$
___$$_$$$$___$$$$
____$$_____$$$$
__$$_____$$$$
$$____$$$$
$$_$$$$
$$$$$_____$$$$$___________$$$$$__________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
__________$$$$$___________$$$$$__________
__$$$$_____________________________$$$$__
_$$$$$$___________________________$$$$$$_
__$$$$$$_________________________$$$$$$__
___$$$$$$_______________________$$$$$$___
____$$$$$$$___________________$$$$$$$____
______$$$$$$$_______________$$$$$$$______
_________$$$$$$___________$$$$$$_________
____________$$$$$$ $$$$$$$$$$$____________

سلام خوبی؟
بهم سربزن
ممنون بای
شنبه 3 مهر 1389 11:08 ق.ظ
_______________$$$$$
_______________$$$$$__$$________$$$$$$$$
__________$$$$__$$$$___$$_____$$$$$____$$
______$$$___$$$$________$$_$$$______$$$
___$$$_$$$$______________$$_______$$$
$$$_$$$$________________$$______$$$
$$$$_________________$$$_____$$$
$$________________$$$_____$$$
$$_____________$$$_____$$$
_$$________$$$$____$$$$
__$$____$$$_____$$$$
___$$_$$$$___$$$$
____$$_____$$$$
__$$_____$$$$
$$____$$$$
$$_$$$$
$$$$$_____$$$$$___________$$$$$__________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
__________$$$$$___________$$$$$__________
__$$$$_____________________________$$$$__
_$$$$$$___________________________$$$$$$_
__$$$$$$_________________________$$$$$$__
___$$$$$$_______________________$$$$$$___
____$$$$$$$___________________$$$$$$$____
______$$$$$$$_______________$$$$$$$______
_________$$$$$$___________$$$$$$_________
____________$$$$$$ $$$$$$$$$$$____________

سلام خوبی؟
بهم سربزن
ممنون بای
مرتضی سلام چشم
جمعه 2 مهر 1389 11:59 ب.ظ
سلام بزرگوار

از مطالبتان بهرمند شدیم .

التماس دعا

یا علی
مرتضی سلام
جمعه 2 مهر 1389 08:36 ب.ظ
سلام:
با سخنانی از بزرگان
آپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپم
مرتضی سلام
جمعه 2 مهر 1389 07:34 ب.ظ
______________0
______________0___-:¦:-
_____-:¦:--_____0
______________0__ ___ __-:¦:-
______________0
_____-:¦:-______ $سلام من آپم.........
_____________$$$___-:¦:-
___________$$$_$$$
__________$$$___$$$________
_ __$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$
____$$$_______________$$$
_____$$$______()______$$$_ __-:¦:آپم....
____$$$______$$ $______$$$
___$$$$$$$$$_$$$_$$$$$$$$$
_________$$$_$$$_$$$
___________$$$_$$$ ____-:¦:-بدو بیا.....
___-:¦:-_______ $$$
______________$___-:¦:-
مرتضی سلام
جمعه 2 مهر 1389 02:22 ب.ظ
آنگاه كه ... ضربه های تیشه زندگی را بر ریشه آرزوهایت حس می كنی؛ به خاطر بیاور كه... زیبایی شهاب ها از شكستن قلب ستارگان است!!!


مرتضی سلام
جمعه 2 مهر 1389 01:37 ب.ظ
این یکی رو دیگه واقعآ حال کردم خیلی قشنگ بود
غرض از مزاحمت
می خواستم شما رو به جشن تولد مجازی دعوت کنم
حتمآ بیایید...
کادو هم فقط یه نظر...
بزرگترین وبلاگ مجموعه ای در ایران یکساله شد...
به جشن تولد ما بایید...و به دنیا سلام کنید
وبلاگتونم معرفی کنید
نظر یادتون نره
ورود به جشن برای همگان آزاده
می توانید با شرکت در جشن و دادن نظر وب هاتون رو به دیگران معرفی کنید
فقط تا سه شنبه
مرتضی سلام
جمعه 2 مهر 1389 11:23 ق.ظ
سلام
مطلب پر باری بود .....مرسی
منم به روزم
مرتضی سلام خدمت می رسم
جمعه 2 مهر 1389 03:52 ق.ظ
هرکسی که دیده‌‌ام
گفته عاشق تو است و بس...

آی آزادی!
دشمن تو کیست پس؟
مرتضی واقعا
پنجشنبه 1 مهر 1389 11:21 ب.ظ
آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بدو بیا
مرتضی سلام
پنجشنبه 1 مهر 1389 08:07 ب.ظ
سلام:
خوبید شما؟؟می خواستم بهتون اطلاع بدم وبلاگم رو آپدیت کردم.خوشحال می شم نظرتون رو با وجود اینکه مطلبم بیشتر دخترونه ست بدونم.منتظرتون هستم.
مرتضی سلام خدمت می رسم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

راه تو به هر جهت که پویند خوش است
وصل تو به هر روش که جویند خوش است
روی تو به هر دیده که بینند نکوست
ذکر تو به هرزبان که گویند خوش است
مدیر وبلاگ : . .
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :