راه رب
راه تو به هر جهت که پویند خوش است
جمعه 22 مرداد 1389 :: نویسنده : مرتضی

اینکه آیه تطهیر و احادیث فضیلتى بس بزرگ رابراى اهل بیت‏بیان داشته است، مورد قبول امامیه و اهل سنت مى‏باشد، ولى درتعیین مصداق آن دو نظریه وجود دارد: امامیه معتقدند که این فضیلت‏بزرگ و این‏ویژگى برجسته از آن کسانى است که داراى مقام عصمت‏باشند، یعنى امامان‏معصوم(ع) و فاطمه زهرا(س) که اهل بیت رسالت و امامتند.
ولى گروهى از اهل سنت‏به لحاظ نقطه نظرهاى عقیدتى خویش گفته‏اند که منظور ازاهل بیت زنان پیامبر(ص) مى‏باشد و این آیه در شان آنان نازل گشته است.
این ادعا نقدپذیر است، زیرا اراده تکوینى خداوند از مراد، تخلف نمى‏کند، امادر مورد برخى از زنان پیامبر شاهد خالفت‏با امر و نهى خدا هستیم. و تاریخ‏نشان مى‏دهد که پس از وفات رسول خدا(ص) عایشه بر خلاف توصیه پیامبر(ص) و تصریح‏قرآن که فرموده است: «و قرن فى بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى‏» ازمکه مکرمه براى جنگ با امام على(ع) لشکرکشى کرد و جنگ جمل را به راه انداخت‏و پس از کشته شدن هزار نفر در این نبرد مغلوب گردید و حضرت او را به مدینه‏بازگردانید.
و این تنها خلاف و مشکلى نبود که از وى سر زد، او در زمان خلافت‏عثمان از سرسخت‏ترین دشمنان عثمان بود و مردم را علیه او تهییج مى‏کرد وپیراهن رسول خدا را به مردم نشان مى‏داد و مى‏گفت هنوز پیراهن پیامبر نپوسیده‏است در حالى که عثمان سنت رسول خدا را از میان برده است. عایشه عثمان را بدمعرفى کرد و حتى قتل او را لازم مى‏دانست و براى اعتراض به حکومت عثمان بود که‏از مدینه به مکه رفت. و در آنجا خبر کشته شدن عثمان را به او دادند و او به‏گمان اینکه پس از عثمان، طلحه خلیفه خواهد شد با خوشحالى به مدینه بازگشت‏ولى هنگامى که دید مردم با على(ع) بیعت کردند به شدت نگران گردید و سوگندیاد کرد که عثمان مظلوم کشته شد و پرچم خون‏خواهى عثمان را به منظور مبارزه‏با خلافت على(ع) برافراشت. در هر حال با توجه به لزوم تناسب بین ظلم و موضوع‏احتمال اینکه مراد از اهل بیت در آیه زنان پیامبر و یا آنکه مراد همه کسانى‏باشند که در خانه آن حضرت و تحت تکفل او زندگى مى‏کردند باشند ناتمام به نظرمى‏آید زیرا آنچه که از منابع و پایه‏هاى شناخت‏به دست مى‏آید این است که آنان‏مورد اعتماد و پیروى از آنان خطا و ضلالت و گمراهى را به دنبال ندارد پس بایدآنان از کسانى باشند که بگونه کامل از فرامین وحى آگاهى و از هر گونه خطا وعصیان و اشتباه مصونیت داشته باشند و این ویژگیها در همه افراد خانواده‏پیامبر وجود نداشت‏بلکه در افراد خاصى وجود داشت.
ظاهرا اولین کسى که نظریه‏یاد شده را در اهل سنت ابداع کرد «عکرمه‏» و مقاتل بوده است. علامه واحد مى‏گوید: عکرمه در بازار صدا سر مى‏داد و مى‏گفت آیه تطهیر در باره‏زنان پیامبر نازل شده است.
در تفسیر الدر المنثور آمده است که عکرمه گفت: هر کس حاضر باشد با او مباهله‏خواهم کرد که آیه تطهیر در باره ازواج رسول(ص) نازل شده است.
از شیوه‏هاى مختلف کار او که در مان مردم فریاد مى‏زد آیه تطهیر در باره زنان‏پیامبر فرود آمد و یا مردم را به مباهله مى‏خواند چنین استنباط مى‏شود که این‏نظریه در میان مسلمین شناخته شده نبود، و مردم عقیده‏اى غیر از عقیده اوداشتند و بدین جهت جلال‏الدین سیوطى در تفسیر الدر المنثور مى‏گوید عکرمه به‏مردم مى‏گفت: مراد از آیه تطهیر و اهل بیت آن چیزى نیست که شما فهمیده‏ایدبلکه مراد زنان پیامبر است.
اهل رجال در کتابهاى خویش او را یکى از معاندان امیرالمؤمنین(ع) دانسته‏اند ودر باره او گفته‏اند که احادیث زیادى را جعل کرده و به ابن‏عباس نسبت داده است‏و احتمال مى‏رود که همین حرف او نیز از جعلیات خود او باشد.
تمسک و اعتماد به قول کسانى چون عکرمه و مقاتل با وجود اخبار معتبر و قابل‏اطمینانى که علیه نظریه آنان وجود دارد، جایى نخواهد داشت.
در تفسیر طبرى از ابوسعید خدرى نقل شده که رسول خدا فرمود آیه تطهیر دربارءه پنج نفر نازل شد، من و على و فاطمه و حسن و حسین. از ام‏سلمه و عایشه وعمر بن‏ابى سلمه روایت‏شد که آیه انما یرى الله الخ در خانه ام‏سلمه نازل شد وپیامبر على و فاطمه و حسن و حسین را طلب کرد و آنها را در زیر کسا قرار دادو پوشیده شدند سپس فرمود اینان اهل بیت من مى‏باشند که خداوند رجس و پلیدى رااز آنها از بین برد و آنها را پاک و پاکیزه قرار داد.

در تفسیر الدر المنثور از ابن‏عباس نقل شده که رسول خدا مدت نه ماه هر روز به‏هنگام وقت نماز به درب خانه على مى‏آمد و مى‏فرمود: «السلام علیکم و رحمه الله‏و برکاته، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا الصلاه‏یرحمکم الله کل یوم خمس مرات‏».
در کتاب مذکور از ابوسعید خدرى نقل شده که پیامبر(ص) چهل روز بر درب خانه‏فاطمه مى‏آمد و سلام و رحمت‏خدا را براى اهل بیت آرزو مى‏کرد و مى‏فرمود: «انمایرید الله لیذهب عنکم الرجس (اهل البیت) و یطهرکم تطهیرا انا حرب لمن حاربتم‏و سلم لمن سالمتم ...»
در شواهد التنزیل حسکانى از جامع تمیمى نقل شده که‏من و مادرم نزد عایشه رفتیم، مادرم از او در باره على پرسید، عایشه گفت: چه‏گمان مى‏برى به مردى که فاطمه همسر و حسن و حسین دو فرزند اویند، من به چشم‏خود شاهد بودم که رسول خدا آنها را با پارچه‏اى پوشانید و فرمود: خدایا اینهااز اهل بیت من هستند «اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا».
در همان کتاب از ام‏سلمه روایت‏شده که آیه تطهیر در خانه من بر پیامبر(ص)نازل گشت، هنگانى که رسول خدا بود على و فاطمه و حسین و حسین نیز در کنار اوبودند و من بر درب خانه ایستاده بودم و گفتم اى رسول خدا آیا من از اهل بیت‏تو نیستم؟ حضرت فرمود: خیر، تو از همسران پیامبرى.
این گونه روایات و مضامین در کتب اهل سنت‏بسیار است که پرداختن به آنها مجال‏وسیعى را مى‏طلبد، و ما به همین چند نمونه اکتفا مى‏کنیم.

شبهه وحدت سیاق
یکى از شبهاتى که در مورد آیه تطهیر مطرح شده و سبب گردیده‏که برخى گمان برند منظور از اهل بیت زنان پیامبر هستند، مساله رعایت وحدت‏سیاق آیات مبارکه‏اى است که آیه تطهیر را دربرگرفته است. برخى معتقدند آیات مذکور قطعا در مورد زنان پیامبر نازل شده، زیرا یکنواختى‏و وحدت سیاق آیات مقتضى است که آیه تطهیر نیز در شان آنها باشد.
مطلبى که در رفع و دفع این شبهه مى‏توان آورد این است:
اولا، در کلام عرب لفظ اهل بر ازواج اطلاق نمى‏شود، مگر از باب مجاز، و روایات‏نیز همین شیوه عرفى را مى‏رساند.
در صحیح مسلم، باب فضائل على، چنین آمده: «ان زید بن‏ارقم سئل عن المرادباهل البیت، هل هم النساء، قال لا وایم الله، ان المراءه تکون مع الرجل،العصر من الدهر ثم یطلقها فترجع الى ابیها و قومها.» از زید بن‏ارثم سؤال شداز اینکه منظور از اهل بیت چه کسانى‏اند آیا منظور زنان پیامبر مى‏باشند درپاسخ گفت نه به خدا قسم زن با همسرش در قمستى از زمان زندگى مى‏کند و بعد که‏او را طلاق داد به نزدیک خانواده‏اش برمى گردد.
از ام‏سلمه نقل مى‏کند که گفت: «نزلت هذه الایه فى بیتى ... و فى البیت‏سبعه‏جبرئیل و میکائیل و على و فاطمه و الحسن و الحسین و انا على باب الباب. قلت‏اءلست من اهل البیت؟ قال انک على خیر انک من ازواج النبى‏». این آیه در خانه‏من فرود آمد در وقتى که در آن هفت جبرئیل، میکائیل، على، فاطمه، حسن و حسین‏در اینجا بودند و من بر درب خانه بوده‏ام گفتم آیا من از اهل بیت نیستم درپاسخ آمده تو از همسران پیامبر و بر خیر و صلاحى.
ثانیا، اگر از جواب نخست چشم‏پوشى کنیم و فرض را بر این بگذاریم که کلمه اهل‏شامل همسران نیز مى‏تواند بشود، ولى با توجه به اینکه هیچ یکى از زنان پیامبرادعا نکرده‏اند که آیه تطهیر در باره آنها نازل شده بلکه کسانى چون ام‏سلمه‏تصریح کرده‏اند که آیه در باره على و فاطمه و حسن و حسین نازل گشته است، لذاجایى براى توهم مذکور باقى نمى‏ماند، زیرا اگر این آیه در شان همسران رسول‏خدا نازل شده بود، اهمیت آن سبب مى‏شد که ایشان همواره آن را در فضیلت‏خودیادآور شوند و از این شایستگى بزرگ غفلت نورزند.
در صحیح مسلم روایتى از عایشه نقل شده است که گفت: «خرج النبى(ص) غداه وعلیه مرط مرحل من شعرا سود فجاء الحسن بن‏على فادخله ثم جاء الحسین فدخل معه‏ثم جائت فاطمه فادخلها ثم جاء على فادخله ثم قال انما یرید الله لیذهب عنکم‏الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا»
یک روز صبح پیامبر (از خانه) خارج شد وعبائى که از موى سیاه بافته شده و داراى رنگهاى مختلفى بود بر تن اشت‏حسن‏بن‏على آمد او را (رسول خدا) در زیر عباى خود جا داد پس از وى حسین آمد او رانیز در زیر عبا قرار داد آنگاه فاطمه وارد شد او را نیز در زیر عبا داخل‏نمود سپس على آمد او را نیز در زیر عبا داخل نمود و فرمود انما یرید الله‏لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
البته در زمینه حدیث کساء تعبیرات دیگرى نیز هست و جالسان دیگرى نیز نقل شده‏است که از جهت‏سند ضعیف و از نظر محتوا مخدوش است.
ثالثا، تمسک به وحدت سیاق براى فهم آیه در صورتى صحیح است که نصى در کارنباید و با بودن نص قابل اعتماد، تکیه کردن بر سیاق آیات باطل و اجتهاد دربرابر نص است.
رابعا، تمسک به وحدت سیاق در کلامى جاى دارد که کلام داراى پیوستگى قطعى باشد،اما با توجه به این که آیات قرآن بر اساس شان نزول و یا ترتیب نزول جمع‏آورى‏نشده است لذا تمسک کردن به سیاق آیات مجالى ندارد.
و نکته‏اى که عدم پیوستگى آیه تطهیر با قبل و بعد از آن را تایید مى‏کند،ضمایرى است که در آیات مذکور به کار رفته، زیرا آیاتى که به همسران نبى(ص)مربوط مى‏شود دربردارنده ضمایر جمع مونث است، مانند «فى بیوتکن، لستن، ان‏اتقیتن، فلا تخضعن، قلن و ...» در حالى که ضمایر آیه تطهیر به صورت جمع مذکر«عنکم، یطهرکن‏» آمده است.
ممکن است گفته شود که اگر آیه تطهیر از آیات قبل و بعد به کلى تجزیه شده‏بود، جدایى آیه تطهیر از آیات قبل و بعد را نزدیکتر به قبول مى‏ساخت، ولى‏مى‏بینم که آیه تطهیر یک آیه کامل و مجزا نیست و بخشى از آیه را تشکیل مى‏دهد،در حالى که صدر آیه بلکه بیشتر آیه در مورد زنان پیامبر است و اگر با این‏وصف بخواهیم بخش دال بر تطهیر را جداى از صدر آیه بگیریم، مستلزم استطرادیعنى وجود کلامى بیگانه و بى‏تناسب در بین کلامى دیگر است و استطراد خلاف‏فصاحت است.
این بیان نیز قابل پاسخ است، زیرا: اولا استطراد در همه جا خلاف‏فصاحت نیست و ثانیا، در آیات دیگرى از قرآن نیز استطراد به چشم مى‏خورد:
در قرآن کریم آمده فلما راى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن‏عظیم یوسف اعرض عن هذا که جمله (یوسف اعرض عن هذا) استطراد است و نیز درقرآن کریم آمده قالت ان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا اعزه اهلهااذله و کذلک یفعلون و انى مرسله الیهم بهدیه فناظره بم یرجع المرسلون. دراین آیه صدر و ذیل آن نقل قون بلقیس است ولى جمله (و کذلک یفعلون) استطراد وتایید خداوند است و اما در آیات مورد بحث از آنجا که روى سخن با زنان‏پیامبر بوده و این احتمال مى‏رفته که خطاب مذکور متوجه اهل بیت نیز باشدخداوند با جمله‏اى کوتاه حساب و مقام اهل بیت را از زنان پیامبر جدا ساخته وعظمت و رفعت‏شان و عصمت ایشان را یادآور شده است و این غرضى است عقلانى که‏استطراد را موجه مى‏سازد و مخل به فصاحت نیست.

آدرس:http://www.porsojoo.com/fa/node/10750

نوع مطلب :
برچسب ها : امامت،
لینک های مرتبط :
جمعه 17 خرداد 1398 11:16 ب.ظ

This is really interesting, You're a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your website in my social networks!
یکشنبه 11 آذر 1397 08:26 ب.ظ
[url=http://www.viagrauga.com/]viagrauga.com[/url] the sildenafil store viagra
100mg sale
یکشنبه 4 آذر 1397 05:05 ق.ظ
Quickly order has suited disposal lend male child.
On off incertitude miles. Work delight gentleman's gentleman rejoiced. Hitherto uncommonly his tenner who decrease amazed.
Estate New manners savings staying had. Below craziness balls
destruction ain point in time in real time hands. Match means these she avoid hear end.
She whose freewheel their fertile off.
شنبه 18 شهریور 1396 10:43 ب.ظ
whoah this blog is wonderful i like studying your posts.

Keep up the great work! You understand, a
lot of people are looking round for this information, you
can help them greatly.
شنبه 4 شهریور 1396 10:18 ب.ظ
You are so awesome! I don't think I have read anything like this before.
So great to find another person with unique thoughts on this subject.
Really.. many thanks for starting this up. This website is something
that's needed on the internet, someone with a little
originality!
چهارشنبه 18 مرداد 1396 08:27 ب.ظ
I constantly spent my half an hour to read this web
site's articles everyday along with a cup of coffee.
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:14 ب.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've
really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I'll
be subscribing to your feed and I hope you write again soon!
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:07 ب.ظ
Attractive component to content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account
your weblog posts. Any way I'll be subscribing for
your feeds or even I success you get right of entry to consistently rapidly.
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:21 ب.ظ
I think that what you said was very reasonable.
But, what about this? suppose you were to write a killer post title?
I mean, I don't want to tell you how to run your website, but what if you added a post title to
maybe grab people's attention? I mean راه رب - پاکان در
قران کیانند؟(1) is kinda boring. You could glance at
Yahoo's home page and see how they create news titles to grab people to click.

You might add a video or a pic or two to get people interested about what you've written. Just my opinion, it would make your posts a little bit more interesting.
سه شنبه 13 اسفند 1392 07:14 ب.ظ
سلام عزیـــــــزم ، چه وب باحالی داری ، خیلی جذابه ، راستی منم یه سایت آشپزی دارم خیلی تر و تمیز و شیک ، ممنون میشم بیایی و نظرت رو بگی ، حتما یه سر بیا ،اگه خواستی میتونی منو با اسم سایت آشپزی نوشیدنی لینک کنی ، منتظرتم بای
شنبه 13 شهریور 1389 04:28 ب.ظ
خسته شدم می خواهم در آغوش گرمت آرام گیرم.خسته شدم بس كه از سرما لرزیدم... بس كه این كوره راه ترس آور زندگی را هراسان پیمودم زخم پاهایم به من میخندد... خسته شدم بس كه تنها دویدم... اشك گونه هایم را پاك كن و بر پیشانیم بوسه بزن... می خواهم با تو گریه كنم ... خسته شدم بس كه... تنها گریه كردم... می خواهم دستهایم را به گردنت بیاویزم و شانه هایت را ببوسم...خسته شدم بس كه تنها ایستادم
مرتضی سلام
شنبه 6 شهریور 1389 12:10 ب.ظ
سلام دوست عزیز.صدای زندگی به روز شد.
بهم سر بزنی خوشحال می شم
پستت خیلی خواندنی بود.
مرتضی سلام خواهش می کنم
پنجشنبه 4 شهریور 1389 12:22 ب.ظ

.*•. .•* .*•. .•* .*•. .•* .*•. .•*

سلام دوست عزیز

طاعات و عباداتت مورد قبول درگاه حق

.... قصـــرعشـق بــه روز شــــد ....

منتظر حضور همیشگیتم

.*•. .•* .*•. .•* .*•. .•* .*•. .•*


لینک متن : http://ghasre--eshgh.blogfa.com/post-152.aspx
مرتضی سلام خدمت می رسیم
چهارشنبه 3 شهریور 1389 09:34 ق.ظ
به نام خداا
سلام علیكم
طاعات قبول
اینا خوشون میدونستند كه این ایه در شان
كیا هست ولی خودشون رو به خواب غفلت زده بودنى وقصد وغرض داشتندز
التماس دعا
مرتضی سلام
اره بعضیاشون اینطوریند
شنبه 30 مرداد 1389 05:14 ب.ظ
خدایا در ماه رمضان توفیق روز افزون ولایت را به ما عطا بفرما
مرتضی باشه بابا
شنبه 30 مرداد 1389 02:15 ب.ظ
داداش مرتضی آپ کردم خودتو برسون
بای بای
مرتضی چشم
شنبه 30 مرداد 1389 02:12 ب.ظ
با سلام و عرض خسته نباشید.
ان شاالله خداوند متعال در راه روشنگری مسیر حق شما را ثابت قدم گرداند.
ما شما را با نام ((راه رب)) لینك كرده ایم.در صورت تمایل می توانید ما را با نام ((پاسخی به شبهات دینی)) لینك فرمایید.
من الله توفیق--گروه حجت
مرتضی ممنونم من هم شما رو لینک می کنم
شنبه 30 مرداد 1389 01:57 ب.ظ
سلام دوست من طاعات وعبادات قبول
آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
بدوبیاتادیرنشده
مرتضی خدمت می رسم
شنبه 30 مرداد 1389 01:15 ب.ظ
آپم´´´´´´´´´´´,;****,´´´´
´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´
´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-…
´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““
´´´´´´´´//,***¨¨¨¨*
´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨*
´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨*
´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨*
´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨*
´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨*
´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨*
´´,***/*)¨*¨¨,¨*
´)*/*)*)*¨¨*
/**)**¨¨“\\)\\)
*/*¨¨¨¨,...)!))!).....,(
“,¨¨¨¨_)--“--“------/_.

آپم
آپم
آپم
شنبه 30 مرداد 1389 01:14 ب.ظ
mer30 az matalebe khoobo mofidet
مرتضی خواهش می کنم
شنبه 30 مرداد 1389 12:51 ب.ظ
____ $$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$
__ $$$$$$$$$$$$$____$$_$$$$$$$
_ $$$_$$$$$$$_$$___$$$$$$$$$$$
$$$$_$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
_ $$$$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$
__ $$$___$$$$$$$$___$$$$$$$
$$$$$$_____$$$$_________$$$
_ $$_______$$$_________$$$$$
_______ $$$$$$$_______$$$$$$$
______ $$$$$$$$$_____$$$$$$$$$
______ $$$$$$$$$____$$$_$$$$$$
_____ $$$$$_$$$$____$$$$_$$$$$$
_____ $$$$$$$$$$____$$$$$_$$$$$
___ $$$$_$$$$$$$____$$$$$$_$$$$
__ $$$$_$$$$$$$$____$$$$$$$_$$$$
__ $$$_$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$
_ $$$_$$$$$$$$______$$$$$$$$$_$$$
$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$_$$
$$_$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$_$$
_ $$$$$$$$$$$__________$$$$$$$$$$_$$$
$$$$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$_$

مرتضی سلام!
شنبه 30 مرداد 1389 11:05 ق.ظ
سلام خوبی ببخشید دیر سر میزنم آخه سرم شلوغه راستی طاعات وعباداتت هم قبول باشه یاعلی
مرتضی سلام ممنون طاعت وعبادات شما هم قبول درگاه حق
شنبه 30 مرداد 1389 09:41 ق.ظ
سلام علیكم

ممنون از حضور حضرتعالی....

طاعات و عبادات قبول درگاه حق انشاا....

التماس دعای بسیار

یا حق

مرتضی سلام علیکم من هم ممنونم راه رب بی صبرانه منتظر حضور گرم شماست در پناه حق
شنبه 30 مرداد 1389 06:01 ق.ظ
به نام خدا
سلام دوست عزیز
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات

با تشکر از شما . مثل بقیه مطالبتون بحثی ریشه ای و اساسی رو مطرح کردید . اجرتان با خدای مهربان

با مطلب " ده روش موثر ......." پذیرای حضور و نظرات شما هستم .
موفق باشید .
مرتضی باسلام وطلب یاری خداوند مهربان ممنونم راه رب بی صبرانه منتظر حضور سبزتان است.
شنبه 30 مرداد 1389 03:04 ق.ظ
سلامممممم اپــــــــ ـ

اپـــــــ
ـاپــــ ـ
مـــــــــــــــــــ ـــــــن اپـــــــ ـ میباشم
مرتضی ممنونم در پناه حق
شنبه 30 مرداد 1389 02:43 ق.ظ
شنبه 30 مرداد 1389 01:53 ق.ظ
رمیله مى گوید: على (ع ) شخصى را در حال خیاطى و آواز خوانى دید و فرمود:

اى جوان ! اگر قرآن بخوانى براى تو بهتر است .

گفت : خوب نمى توانم بخوانم ، دوست داشتم خوب قرآن مى خواندم .

حضرت فرمود: ((نزدیك بیا)).

جوان نزدیك على (ع ) آمد و على (ع ) آهسته چیزى در گوش او گفت كه

تمام قرآن در قلب او نقش بست و حافظ كل قرآن شد.

التماس دعا...
مرتضی باسلام دوست خوبم خیلی جالب بود ممنونم
شنبه 30 مرداد 1389 01:43 ق.ظ
داشته هایم را ذخیره خواهم کرد چون موری

و آنگه که تو خواهی گفت : من پر از نداشته هایم

خواهم گفت : بیا ،

آنچه را که دارم و ثمر یک عمر ماندم هست

همه برای توسلام دوست نازنین و بزرگوارم

شبتون زیبا و بخیر

ضمن قبولی طاعات و عباداتتون و عرض تشکر
که همیشه همدل و همراه من هستید .
باغزلی از خودم بروزم و چشم براه قدوم شما مهربان صمیمی هستم
مرتضی ممنونم دوست من راه رب همیشه منتظر قدوم شماست.
شنبه 30 مرداد 1389 12:41 ق.ظ
سلام!

کاش میشد بر جدایی خشم کرد
شاخه های نسترن را با تواضع پخش کرد
کاش میشد خانه ای از مهر ساخت
مهربانی را در آن سرمشق کرد .

آپم
مرتضی سلامی اشنا زیبا وخواندنی بود.موفق باشید.
شنبه 30 مرداد 1389 12:24 ق.ظ
سلام دوست من.تولد داشتیم .نیومدین؟؟؟؟؟؟؟؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

راه تو به هر جهت که پویند خوش است
وصل تو به هر روش که جویند خوش است
روی تو به هر دیده که بینند نکوست
ذکر تو به هرزبان که گویند خوش است
مدیر وبلاگ : . .
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :