راه رب
راه تو به هر جهت که پویند خوش است
جمعه 21 خرداد 1389 :: نویسنده : مرتضی

سبب این شبهه که وهابیون طالبین دعا و شفاعت را کافر و مشرک مى دانند


شبهه اى که براى وهابیون ایجاد شده که چنین حکم بکنند و متوسلین و شفیع آورندگان و درخواست کنندگان از انبیاء و اولیاء را کافر و مشرک قلمداد کنند منشأش بنابر آنچه که از مجموع گفتار و نوشتار آنها برمى آید این است که همانا طلب شفاعت از پیامبر (صلى الله علیه وآله)عبادت اوست و هر عبادتى براى غیر خدا شرک است.امّا اینکه عبادت غیر خدا شرک است، بخاطر وجوب توحید خداوند در عبادت ،آنچنان که واجب است در ربوبیت و رزاقیت و خالقیت موحد باشیم;امّا اینکه شفاعت خواستن از پیامبر(صلى الله علیه وآله)را سبب کفر و شرک مى دانند بخاطر این است که مى گویند کفّارى که پیامبر(صلى الله علیه وآله)بر آنها مبعوث شد،شرکان به این سبب بود که بتها را به شفاعت مى طلبیدند،به دلیل قول خداوند:"و الذین اتّخذوا من دونه أولیاء ما نعبدهم الّا لیقرّبونا الى الله زلفى" ،"و یعبدون من دون الله ما لایضرّهم و لاینفعهم و یقولون هؤلاء شفاؤنا عندالله" .بخاطر اینکه آنها توحید در ربوبیت و رازقیت و خالقیت را انکار نمى کردند ولى برخى از مخلوقات را وسیله بین خود و خدا قرار مى دادند و مى گفتند ما اینها را وسیله تقرب به خدا و شفاعت نزد او قرار مى دهیم، و پیامبر(صلى الله علیه وآله)هم در مخالفت و مقاتله با آنها فرِ نمى گذاشت بین کسى که ملائکه را شفیع مى آورد بین کسى که مردى صالح مثل "لات"یا پیامبرى مانند عیسى (علیها السلام)یا غیر آنها را شفیع مى آورد.
بنابراین شفاعت خواستن از پیامبر و مردى صالح مانند دیگر شفاعت خواستنها شرک است، و خداوند طلب شفاعت از غیر خدا را غیرممنوع فرمود:"لله الشفاعة جمیعاً" ،"من ذا الذى یشفع عنده الّا باذنه" و زمانى که شفاعت همه اش براى خدا باشد، طلب آن از غیر خدا جایز نیست. "فلاتدعوا مع الله أحداً" .طلب شفاعت از پیامبر(صلى الله علیه وآله)دعاست و دعا از غیر خدا به نص قرآن و سنت ،عبادت آن غیر است، پس زمانى که طلب شفاعت از غیر دعا باشد و دعا عبادت غیر باشد دعاى غیر شرک مى شود،بنابراین جمع بین ثبوت شفاعت براى پیامبر(صلى الله علیه وآله)و نهى طلب آن از او به این است که بگوییم: خدایا پیامبر را شفیع ما قرار بده و ما را از شفاعت او محروم نگردان، و در دنیا شفاعت و دعا،جز از خدا خواسته نمى شود،این خلاصه ى چیزى است که از رساله اول هدایة النسیّة فهمیده مى شود.

 

جواب از شبهه کفر و شرک طالبین دعا و شفاعت

امّا جواب از شبهه وهابیه که طلب شفاعت غیر را و عبادت غیر را شرک و کفر دانستند:
اولا:باید گفت به شهادت عقل و عرف و کتاب و سنت صرفاً طلب شفاعت و دعاء از کسى عبادت او محسوب نمى شود،و شرک اهل جاهلیت که باعث مباح شدن جان و مال آنها گردیده صرفاً بخاطر اخذ آنها غیر خدا را بعنوان شفیع نبود و در دو آیه ى مذکوره:"و الذین اتّخذوا من دونه أولیاء مانعبدهم الّا لیقرّبونا" ،"و یعبدون من دون الله ما لایضرّهم و لاینفعهم و یقولون هؤلاء شفاؤنا" دلالتى یافت نمى شود که شفاعت طلبى موجب شرک و یا عبادت غیر خداباشد،بلکه برعکس دو آیه دلالت دارند که عبادت غیر خدا در دو آیه غیر طلب شفاعت از آنهاست;زیرا در آیه اول عبادت را علت تقرب و نزدیکى به خدا قرار داده که علت و معلول عقلا دو چیز جدا از هم هستند نه واحد، و در آیه دوم، جمله ى "هؤلاء شفعاؤنا" را بر جمله یعبدون عطف گرفت که باز به اقتضاى ادبیات عقل معطوف و معطوف علیه مغایر هم هستند نه عین هم. ثانیاً: عبادت مشرکین در برابر بتها، به شفاعت خواستن از آنها نبود بلکه با سجده نمودن و تسبیح گفتن آنها بود و... و نیز آیه "والذین اتّخذوا من دون الله" صراحت دارد که عبادت آنها براى بتها همراه بود با اعراض و روى گردانى از خدا و مخالفت امر خدا، و آیه بعدى دلالت دارد آنها اشجار و احجار را از جمادات عبادت مى کردند بعد از آنها کمک مى خواستند در حالى که آنها نه قدرت این کار را داشتند و نه خدا چنین شأنى به آن بتها داده بود.
ثالثاً: اگر آنها طلب شفاعت از رسول (صلى الله علیه وآله)را به:"یا رسول الله اشفع لى" (اى رسول خدا از من شفاعت کن) منع مى کنند و مى گویند:"اللهمّ شفّعه فىّ" (خدایا پیامبر را شفیع من قرار ده) یا"ارزقنى شفاعته" (شفاعتش را روزیم گردان)، پس آنها باید بر این منوال منع کنند این درخواست دعا را که:"یا فلان بن فلان ادع لى" (اى فلانى برایم دعا کن); و باید بگویند: خدایا دعاى فلان بن فلان را در حقم اجابت فرما; در حالى که آنها در مورد درخواست دعا از غیر، چنین سخنى نمى گویند، بنابراین گفته آنها در مورد طلب و شفاعت از پیامبر(صلى الله علیه وآله)مانند لقمه غذا را از پس گردن چرخاندن و به دهان گذاشتن است.
از آنچه که در دلالت دو آیه مذکوره در بالا بیان شد معلوم مى شود فساد و بطلان قول ابن عبدالوهاب که گفته بود درخواست شفاعت از پیامبر و صالحین عیناً مانند گفته کفار است که گفتند:"ما نعبدهم إلّا لیقرّونا"و"هؤلاء شفعاؤنا"; زیرا کفار، عبادت بتها کردند تا شفاعت شوند، ولى مسلمین بدون عبادت صالحین از آنها بخاطر احراز شأن شفاعتشان از طرف خدا طلب شفاعت مى کنند.
بیان شد که صرفاً طلب شفاعت از بتها عبادت آنها محسوب نبود تا اینکه بگویند طلب شفاعت از انبیاء و اولیاء هم عبادت آنهاست. و از این بیان ما نیز ثابت مى شود بطلان قول ابن عبدالوهاب که گفت: مشرکین مى گفتند ما درخواست نمى کنیم از بتها و توجه نمى کنیم بسوى آنها مگر براى قرب و نزدیکى و طلب شفاعت، و گفته اش که برخى مشرکین، برخى مخلوقات را وسیله بین خود و خداى خود قرار مى دادند و مى گفتند ما اراده مى کنیم از این کار قرب و نزدیکى خدا و شفاعت بتها نزد او را، مسلمانان هم عیناً این کار را با صالحین و قبور آنها مى کنند پس با آنها در شرک و کفر برابرند و جان و مال آنها حلال است، جواب ما در اینجا همان است که بیان شد به اینکه دلالت قرآن، مشرکین اول عبادت بتها مى کردند تا از عبادتشان به معلول که قرب خدا و شفاعت است، دست یابند نه اینکه طلب شفاعت و کمک جستن آنها عبادت محسوب شود. و نیز گفته ى ابن عبدالوهاب به اینکه مشرکین از ملائکه و عبادصالح مانند لات، طلب شفاعت مى کردند پس عبادت آنها مى کردند، باطل است; زیرا آنها ملائکه را دختران خدا مى دانستند و عبادت مى کردند و نیز سنگى رابصورت خیالى بنده صالح خدا درست مى کردند و در برابر آنها سجده و دیگر انواع بندگى و عبودیت بجا مى آوردند بعد از عبادت، از آنها طلب شفاعت مى کردند بعنوان نتیجه و ثمره ى عبادت خویش نه اینکه طلب شفاعت از آنها محسوب شود.
و اینکه ابن عبدالوهاب مى گوید: قصد نمودن مشرکین، ملائکه و صالحین و... را که از آنها طلب شفاعت کردند باعث حلال شدن جان و مال آنها شد فاسد و باطل است; زیرا آنچه سبب حلیت جان و مال مشرکین شد همانا تکذیب نمودن آنها پیامبران را و انکار نمودنشان شرایع را و عبادت بتها را بجاى خدا بود، نه صرف طلب شفاعت، بلکه آنها بعد از موارد متعدد تجاوز از دستورات خداوند و اعراض از فرامین الهى و روى آوردن به بتها و عبادت آنها در مرحله بتها را به خیال خام خود وسیله شفاعت خود تلقى مى کردند و از آنها مى خواستند در برابر عبادت و بندگى که در مقابلشان بجاى آوردند، نزد خداى بزرگ از آنها شفاعت کنند، درست از راهى مى رفتند که خداى تعالى منع کرده بود، بخلاف مسلمین که تنها خداى تعالى را عبادت مى کنند و براى وسیله و طلب شفاعت نیز از راهى مى روند که خداوند تعیین فرموده و مورد رضایت اوست.
امّا دلیل بر این مدعاى ما که عبادت مشرکان در برابر بتها صرف طلب شفاعت از آنها نبود کلام خود وهابیون است، آنجا که امام الکبرى مى گوید: در تفسیر آیه "قل من یرزکم من السماء والأرض..."، اگر شما بگویى چرا آن مشرکان بعد از اقرار به خالقیت و رزاقیت و در یک کلمه ربوبیت خداوند باز به اصنام و بتها روى آوردند در جواب مى گوییم: آنها عبادت اصنام و بتها را همان عبادت خدا و وسیله تقرب به خدا مى پنداشتند، ولى به دلایل مختلف، فرقه اى از آنها مى گفت: بخاطر عظمت و کبریایى خدا، ما را شایستگى عبادت بى واسطه او نیست پس این بتها را مى پرستیم براى نزدیک شدن بسیار به او، و گروهى مى گفتند: ملائکه در نزد خداوند از منزلتى بالا برخوردار هستند ما بتهایى را به هیئت آنها مى پرستیم تا وسیله تقرب ما به خدا شود، و دسته اى مى گفتند: ما بتها را قبله خویش قرار مى دهیم همانگونه که کعبه قبله یکتاپرستان است و فرقه اى دیگر مى گفتند: ما هر ملکى را صاحب شیطانى مى دانیم که به امر خدا موکل اوست اگر ما آن بت را عبادت کنیم آنچنان که حق عبادت است که ملک حوائج ما را به امر خدا برآورده مى کند و اگر عبادت در خور شأن انجام ندهیم شیطان به امر خدا ما را به نکبت و بدبختى دچار مى کند.
با این بیان که از وهابیون گذشت آخر ما کدامیک از مسلمین را مى توانیم بیابیم که در طلب شفاعت از انبیاء و اولیاء خدا چنین اعتقاداتى داشته باشند که وهابیون آنها را تشبیه مى کنند به مشرکین در عبادت اصنام و دخول در کفر و شرکنوع مطلب :
برچسب ها : وهابیت،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 27 شهریور 1396 11:10 ب.ظ
That is really fascinating, You're a very skilled blogger.

I've joined your rss feed and look forward to in quest of more of your wonderful post.
Also, I've shared your site in my social networks
شنبه 10 مهر 1389 05:13 ب.ظ
سلام آقا مرتضی. آقا مرتضی با دو پست جدید پیرامون شیطان پرستی به روز هستم اگه دوست داشتی یه سر بهمون بزن
النماس دعا...
مرتضی سلام دوست من چشم حتما خدمت میرسم.
چهارشنبه 31 شهریور 1389 07:57 ب.ظ
سلام آقا مرتضی,میخواستم بگم با یه مطلب جدید با عنوان "فتنه از نوع مرجع تقلید!!!"به روز هستم. اگه تونستی یه سر بهمون بزن. ممنون
مرتضی سلام خدمت می رسم
یکشنبه 21 شهریور 1389 06:51 ب.ظ
سلام دوست عزیز مطلب کاملی گذاشتی رو وب.
می خواستم بگم منم با یه موضوع در رابطه با یهودیت آپم. اگه دوست داشتی یه سر بهمون بزن
مرتضی سلام چشم خدمت می رسیم
سه شنبه 2 شهریور 1389 09:50 ب.ظ
با تشکر از حضورتون .ببخشید اگه کم و کاستی بود .
ضمنا شماهم لینک شدید.بازم بهمون سر بزنید . از نظرات شما دوست عزیز استفاده میکنم .
پنجشنبه 10 تیر 1389 02:50 ب.ظ

سلام دوست عزیز


¸.•*´قصــرعشـــق`*•.¸ با متنی تحت عنوان " وفادار به عشق " به روز شد


منتظر حضور دل انگیزت هستم


دل شاد باشی

---------

مطالب همیشه عالی و خواندنی
ممنون
پنجشنبه 10 تیر 1389 10:43 ق.ظ
_______@@@________@@_____@@@@@@@
________@@___________@@__@@@______@@
________@@____________@@@__________@@
__________@@________________________@@
____@@@@@@___وبلاگت خیلی قشنگه______@@
__@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@
__@@____________منتظر حضور گرمت_______@@
_@@____________@@@@@@@@@@_____@@
_@@____________ هستــــــــم ___@@@
_@@@___________@@@@@@@______@@
__@@@@__________@@@@__________@@
____@@@@@@_______________________@@
_________@@_________________________@@
________@@___________@@___________@@
________@@@________@@@@@@@@@@@
_________@@@_____@@@_@@@@@@@
__________@@@@@@@
___________@@@@@_@
____________________@
____________________@
_____________________@
______________________@
______________________@____@@@
______________@@@@__@__@_____@
_____________@_______@@@___@@
________________@@@____@__@@
_______________________@
______________________@

وسیله هم برات گذاشتم بهم سر بزنی منتظرتم

°°°°°°°°°°°°|/
°°°°°°°°°°°°|_/
°°°°°°°°°°°°|__/
°°°°°°°°°°°°|___/
°°°°°°°°°°°°|____/°
°°°°°°°°°°°°|_____/°
°°°°°°°°°°°°|______/°
°°°°°°______|_________________
~~~~/__ بیا اینم وسیله حالا دیگه_\~~~~~~
~~~~~/ _میتونی بهم سر بزنی _\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-.¸.....
*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* _________________##________##
چهارشنبه 9 تیر 1389 01:41 ب.ظ
سلام مرتضی جون ممنون از اینکه بهم سر زدی خیلی متشکر عزیزم
دوشنبه 7 تیر 1389 09:07 ب.ظ
دوشنبه 7 تیر 1389 09:07 ب.ظ
دوشنبه 7 تیر 1389 09:07 ب.ظ
سلام مرتضی جون شما با افتخار لینک شدید
دوشنبه 7 تیر 1389 12:02 ب.ظ
سلام

منم دوست دارم بنویسم دوست دارم دیگرا ن را در احساس خوش . خوش بودن . خوش دیدن وخوش خواستنم شریک کنم .دوست دارم امید را در دل همه پایا ببینمو پویا . دوست دارم همه از نعمت وجودی که خدا ارزانییمان داشته بهترین بهره را ببریم .اما این بهره جنسش بایستی با بهره های روزمره . بهره های پول محور و کاسبکارانه. بهره های عشق های کاذب حماقت .بهره های هوس های زرنگی و کام فرق داشته باشه . دلمرده نیستم اما خیلی دوست دارم دلم را در محدوده ای نگه دارم تا دل دیگرا ن آزرده نشود .تا شیطان از اعمالم نخندد.د وست دارم این بپاو نگهبانی که میگن از بدو تولد رو شونه چپم نشسته چغلی مو پیش خدا نکنه . دوست دارم از زندگی لذت ببرم اما بشرطی که لبخند خدا رو همیشه رو جمال جمیلش چون خودش جاودانه ببینم . دوست دارم همه بفهمند دوست داشتن اینجوری که یه نمه عرفان پس زمینه شه پر از حاله و سبز .
وای که من چقدر عاشقم عاشق خالقی که تموم نعمتهارو برام اماده کرده تا از زندگیم لذت ببرم شکرت خدا جونم شکر
جمعه 4 تیر 1389 01:40 ب.ظ
سلام بزرگوار صمیمی
..................
بانام علـــــــــی بهار آذین کردند.......هم مرکب روزگا را زین کردند
با عشق علی واهل بیتش،فردا....میزان عمل به حشر نعیین کردند
...............
میلاد باسعادت بزرگمرد تاریخ بشریت...آیینه ی عدالت الهی..مولا علی بن ابی طالب
ع پدر امت اسلامی....و .روز پدر این پیشکسوتان علم ومعرفت ومحبت.. بشما عزیز بامحبت تبریک وتهنیت میگویم
در دنیا زیارت مولا علی ع ودر آخرت از شفاعتش بهرمند شویم...
..........
باپیام دلنشینت در این فصل عطش وگرمای جنوب..همسفر با نخل ودریا. با حضور ساده وزلالت ..وجاری شیریت ترین جریان اندشه ات ،طراوت وروشنی و شا داب ترین بهـــار را برایم هدیه آوردی...از اینهمه یکرنگــــی وبرکت گام های سبز ودلنشینت سپاس...که مایه خوشدلی.. وتعا لـــی شعر هایم شدید..دوستیت. مستدام...قلم وقدمت همیشه ی ایام سبز ومعطر
ای سبز ترین بهار ها در نامت.......می آیی ومی شکوفم از پیغامت
سه شنبه 1 تیر 1389 04:08 ب.ظ
سلام بر همسایه عزیز وگرامی اول اینکه خسته نباشید و ثانیا ممنون از مطلب خوبتون. نمی دونم قبلا خوندمش یا نه.بنده هم آپیدم ومثل همیشه منتظر حضور قشنگتون.یاعلی
سه شنبه 1 تیر 1389 03:29 ب.ظ
سلام دوستم
ببخشید که دیر سر می زنم .
پیشاپیش میلاد امام علی (ع) را بهت تبریک می گم .
آپم خوشحال می شم بهم سر بزنی
سه شنبه 1 تیر 1389 01:32 ب.ظ
اگر منظ.ر شما از نادان شخص بنده است نیازی به کنایه وجود ندارد - حرف مستقیم خواهان بیش تری دارد
سه شنبه 1 تیر 1389 01:20 ب.ظ
دوست عزیز سلام

مطلب بیسار جالبی بود ممنون

موید باشید
دوشنبه 31 خرداد 1389 10:40 ب.ظ
*'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'*
*'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'*
*'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'*
*'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'*
♥*•ღ☆ஜღ☆ஜ♥* ستاره ♥*ღ☆ஜღ☆ஜ♥*•

سلام دوست خوبم.با یه مطلب جدید در خدمتتون
هستم.منتظر تونم.
♥*•ღ☆ஜღ☆ஜ♥* ستاره ♥*ღ☆ஜღ☆ஜ♥*•
*'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'*
*'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'*
*'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'*
*'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'*
دوشنبه 31 خرداد 1389 07:26 ب.ظ
ای خدا لعنتش كنه با این گندی كه تو اسلام زد و این چهره ای كه برای اسلام ساخت!!
دوشنبه 31 خرداد 1389 06:59 ب.ظ
دنیا دو روز است
یک روز با تو یک روز بر علیه تو ...........
روزی که با تو ست مغرور نشو ....
روزی که بر علیه توست مایوس نشو
دوشنبه 31 خرداد 1389 05:50 ب.ظ
بهتر است به پشت سرمان نگاه نکنیم مگر زمانی که بخوایم بیاموزیم.
(آپم)
دوشنبه 31 خرداد 1389 03:19 ب.ظ
به کلینیک خدا رفتم تا چکاپ همیشگی ام را انجام دهم، فهمیدم که بیمارم ...

خدا فشار خونم را گرفت، معلوم شد که لطافتم پایین آمده.

زمانی که دمای بدنم را سنجید، دماسنج 40 درجه اضطراب نشان داد.

آزمایش ضربان قلب نشان داد که به چندین گذرگاه عشق نیاز دارم، تنهایی سرخرگهایم را مسدود کرده بود ...

و آنها دیگر نمی توانستند به قلب خالی ام خون برسانند.

به بخش ارتوپد رفتم چون دیگر نمی توانستم با دوستانم باشم و آنها را در آغوش بگیرم.

بر اثر حسادت زمین خورده بودم و چندین شکستگی پیدا کرده بودم ...

فهمیدم که مشکل نزدیک بینی هم دارم، چون نمی توانستم دیدم را از اشتباهات اطرافیانم فراتر ببرم.

زمانی که از مشکل شنوایی ام شکایت کردم معلوم شد که مدتی است که صدای خدا را آنگاه که در طول روز با من سخن می گوید نمی شنوم ...!

خدای مهربانم برای همه این مشکلات به من مشاوره رایگان داد.

به شکرانه اش تصمیم گرفتم از این پس تنها از داروهایی که در کلمات راستینش برایم تجویز کرده است استفاده کنم :هر روز صبح یک لیوان قدردانی بنوشم

قبل از رفتم به محل کار یک قاشق آرامش بخورم

هر ساعت یک کپسول صبر، یک فنجان برادری و یک لیوان فروتنی بنوشم.

زمانی که به خانه برمیگردم به مقدار کافی عشق بنوشم

و زمانی که به بستر می روم دو عدد قرص وجدان آسوده مصرف کنم...امیدوارم خدا نعمتهایش را بر شما سرازیر کند:

رنگین کمانی به ازای هر طوفان

لبخندی به ازای هر اشک

دوستی فداکار به ازای هر مشکل

نغمه ای شیرین به ازای هر آه

و اجابتی نزدیک برای هر دعا--------------------------------------------------------------------------------

حرف آخر : عیب کار اینجاست که من '' آنچه هستم '' را با '' آنچه باید باشم ''اشتباه می کنم ، خیال میکنم آنچه باید باشم هستم، در حالیکه آنچه هستم نباید باشم . زنده یاد احمد شاملو
[
دوشنبه 31 خرداد 1389 01:12 ب.ظ
هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری تا چند کنی بر گل مردم خواری
انگشت فریدون و کف کیخسرو بر چرخ نهاده ای چه می‌پنداری

***

هنگام صبوح ای صنم فرخ پی برساز ترانه‌ای و پیش‌آور می
کافکند بخاک صد هزاران جم و کی این آمدن تیرمه و رفتن دی
دوشنبه 31 خرداد 1389 12:03 ب.ظ
یادم کن و یادم کن با کامنتت شادم کن
یه اپ کوچولو
دوشنبه 31 خرداد 1389 11:26 ق.ظ

سلام

با نقل خاطره ی یک مقاومت سخت و شیرین در خدمتم

کلیک رنجه شما همراه با نقد موجب امتنان است

با تشکر
دوشنبه 31 خرداد 1389 11:26 ق.ظ

سلام

با نقل خاطره ی یک مقاومت سخت و شیرین در خدمتم

کلیک رنجه شما همراه با نقد موجب امتنان است

با تشکر
دوشنبه 31 خرداد 1389 11:14 ق.ظ
سلام
اقا ما هم التماس دعا داریم
دوشنبه 31 خرداد 1389 11:04 ق.ظ
سلام دوست عزیزم
آپم......................
خوشحال میشم نظر قشنگتو ببینم..............
منتظرتم زود بیا..................
آپم.........................
آپمممممممممممممممممممممممممممممممم.............
دوشنبه 31 خرداد 1389 11:04 ق.ظ
سلام دوست عزیزم
آپم......................
خوشحال میشم نظر قشنگتو ببینم..............
منتظرتم زود بیا..................
آپم.........................
آپمممممممممممممممممممممممممممممممم.............
دوشنبه 31 خرداد 1389 10:55 ق.ظ
سلام
ببخشید دیر اومدم وبت عالیه

خوشحال میشم بازم بیایی اونورا
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

راه تو به هر جهت که پویند خوش است
وصل تو به هر روش که جویند خوش است
روی تو به هر دیده که بینند نکوست
ذکر تو به هرزبان که گویند خوش است
مدیر وبلاگ : . .
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :