راه رب
راه تو به هر جهت که پویند خوش است
دوشنبه 6 اردیبهشت 1389 :: نویسنده : مرتضی

فصل دوم                                                      

آیا مى توان اقرار کننده به شهادتین و ملتزم به احکام اسلام را کافر و مشرک دانست

کافر دانستن شخصى که شهادتین را بر زبان جارى ساخت و ملتزم به احکام اسلام است، و مال و جانش را مباح دانستن اشتباه بس بزرگى است ; زیرا جایز نیست اقدام نمودن و اعتقاد داشتن به چنین عملى صرفاً با استناد به یک سرى اخبار ظنى (سنداً و دلالتاً) که احتمال تأویل و تفسیرهاى متعددى در آن وجود دارد یا با اکتفا نمودن به اجتهاداتى که آنها مانند اخبار ظنى هستند و جایز است که اجتهادات دیگرى بر خلاف آن صورت گیرد، (قبلا بیان شد که نمى شود با اکتفا به اجتهادى، اجتهادات دیگر را محکوم و اعمال خلاف آن اجتهاد خاص راکفر تلقى کرد.) بلکه در تکفیر مسلمان تنها باید به دلیل قطعى عمل کرد و یقین پیدا کرد که آن شخص از دین اسلام خارج شده است، کما اینکه سیره نبى اکرم (صلى الله علیه وآله)و صحابه و تابعین و تابعین تابعین همینگونه بود که اکتفا مى کردند در مسلمان بودن شخص به اظهار شهادتین و التزام به احکام اسلام تا اینکه با دلیل قطعى خروج او را از اسلام دریابند.
عن النبى (صلى الله علیه وآله): "أمرت أن أقاتل الناس حتّى یقولوا لا إله إلّه الله فإذا قالواها و صلّوا صلاتنا و استقبلوا قبلتنا ذبحوا دبیحتنا حرمت علینا دماؤهم و أموالهم
عنه (صلى الله علیه وآله):"أمرت أن أقاتل الناس حتّى یشهدوا أن لا إله إلّاالله محمّدرسول الله و یقیموا الصلاة و یؤتوالزکاة فإن فعلوا ذلک عصموا منّى دماؤهم و أموالهم و حسابهم على الله "
عنه (صلى الله علیه وآله):"من صلّى صلاتنا و استقبل قبلتنا و أکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذى له ذمّه الله رسوله "
ابوهریره از پیامبر (صلى الله علیه وآله): نقل مى کند:"أتى بمحخنث قد خضب یدیه و رجلیه بالحناء فقال مابال هذا قالوا: یتشبّه بالنساء فنفاه إلى البقیع فقیل یا رسول الله ألاتقتله فقال: نُهیت عن قتل المصلّین "
از این حدیث استفاده مى شود، همانا بعد از اظهار شهادتین و التزام به اعمال و احکام اسلامى بنا گذاشته مى شود بر مسلمان بودن شخص تا زمانى که علم و یقین نیافتیم به آنچه که اسلامش رانفى کند و در این مورد تفتیش و تجسس هم جایز نیست، به خاطر نهى خداوند از این امر، با این حال نمى گویم صرفاً هرکسى که شهادتین را بر زبان بیاورد و نماز بخواند و... مسلمان است و هرگز نمى شود حکم به کفر او نمود، بلکه با این صفات و خصوصیات نیز ممکن است کسى کافر شود مانند منکر ضرورى دین و قائلین به جسمانیت خدا با علم به لوازم آن.
با چه ملاکى مى توانیم اقرار کننده به شهادتین را کافر یا مسلمان بدانیم

لذا مى گوییم: اقرار به شهادتین و التزام به احکام اسلامى کافى است در حکم نمودن به مسلمانى شخص تا زمانى که با یقین و قطع، دلیلى نیافتیم که نفى کننده اسلامش باشد، و در این مورد یعنى نفى اسلام شخص مسلمان، صرفاً اجتهادات ظنى و اخبار ظنى کافى نیست; زیرا که اجتهادات مى توانند اجتهادات مخالف خویش را داشته باشند و اخبار نیز مى توانند به تأویل روند بخاطر ظنى بودن، پس تنها با قطع و یقین مى توان حکم به خروج شخص از اسلام نمود.
اصل در سخن و عمل مسلمان صحت است یا بطلان
معمولا عمل و سخن صادر شده از جانب شخص مسلمان دو وجه دارد، که بنابر یک وجه عمل و سخن او صحیح است و بنابر وجه دیگر، عمل و سخن او نادرست و فاسد است که در این صورت واجب است حمل نمودن عمل و سخن شخص مسلمان بر وجه صحیح، و از گمان بد در مورد مسلمان باید دورى کرد که خداى تعالى مى فرماید: "یا أیّهاالذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظنّ إنّ بعض الظنّ إثم..."بنابراین در مورد مسلمان همیشه باید حسن ظن داشت مگر اینکه علم بخلاف آن حاصل شود.
سیره ى مسلمین نیز بر همین منوال است و این روش ضامن بقاء اتحاد و وحدت بین آنهاست و باعث مى شود که به راحتى بتوانند با هم معاشرت و خرید و فروش کنند، مثلا اگر مسلمان را دیدیم که یتیمى را مى زند در اینجا زدنش هم مى تواند براى اذیت کردن باشد، ما وظیفه داریم از آنجا که اقتضاى مسلمانى، مهربانى و کمک به دیگران است وجه صحیح را براى عمل مسلمان در نظر بگیریم و بگوییم حتماً جهت تأدیب او را تنبیه کرد.
اگر دیدیم مردى زنى را کتک مى زند، دو احتمال وجود دارد: یکى اینکه همسر او باشد و دیگر اینکه مرد نامحرم باشد باید که وجه صحیح را در نظر بگیریم و بگوییم همسر اوست مگر اینکه علم بخلاف پیدا کنیم. اگر دیدیم شخصى در حال سجده است و نمى دانیم براى خدا سجده مى کند یا غیرخدا، بگوییم بنا به اقتضاى مسلمانى حتماً براى خدا سجده مى کند و...
بنابراین در همه موارد اعمال و اعتقاد مسلمان باید حمل بر صحت گردد مگر اینکه علم به فساد عمل و اعتقاد او بیابیم و در این عمل مورد ظن (احتمال پنجاه به پنجاه و برابر) کفایت نمى کند براى در نظرگرفتن وجه فساد عمل مسلمان چه رسد به شک. لذا اگر از مسلمانان عمل یا سخنى صادر شود که ذووجهین باشد از جهتى مى توان آن را حمل بر کفر و ارتداد کرد و از جهتى قابل حمل بر ارتداد نیست، در اینجا جایز نیست حمل عمل و سخن مسلمان بر ارتداد،و باید عمل و سخن او را حمل بر صحت نمود و لو اینکه احتمال قصد وجه صحیح از سخن و فعلش ،ضعیف باشد،امّا اگراحتمال قصد نمودن وجه صحیح از جانب او مساوى یا راجح باشد واجب است عمل و سخن مسلمان به طریق اولى حمل بر صحت شود.
بنابراین اگر به مسلمانى برخورد کردیم که عملى از اعمال عبادى انجام مى دهد وظیفه ما این است که عملش را حمل بر وجه صحیح کنیم، مثلا مایع سرخ رنگى را مى نوشد و نمى دانیم شراب است یا سرکه باید حمل بر وجه صحیح کنیم و بگوییم حتماً سرکه است که مى نوشد،گوشتى که مى فروشد نمى دانیم مردار است یا ذبح شرعى شده، باید حمل بر صحت و ذبح شرعى کنیم، و نیز اگر مسلمانى را ببینیم که از پیامبر یا اولیاء خدا استغاثه و طلب حاجت مى کند، در اینجا عمل او دو وجه دارد،اینکه از آنها بخواهد که نزد خدا برایش دعا کنند و شفیع و واسطه او شوند یا اینکه آنها را مستقلا قادر بر انجام حوائج خود بداند که موجب ارتداد است، در این صورت بخاطر اقتضاى حال مسلمان که غیر خدا را قادر بر انجام هیچ کارى بالذات نمى داند باید عمل او را حمل بر وجه صحت کرد و گفت قصد او همان است که نبى و ولى خدا برایش عندالله دعا کنند و شفیع شوند براى قضاى حاجت، و یا شنیدیم مسلمانى به نبى یا ولى خدا عرضه مى دارد که:"ارزقنى و اشفع ولدى یا وانصرانى على عدوّى" (روزیم را زیاد کن، فرزندم را شفا بده یا مرا بر دشمنم پیروز گردان)، در اینجا نیز بنا به اقتضاى حال مسلمان که انجام این اعمال را در حیطه قدرت غیرخدا نمى داند باید کارش را حمل بروجه صحیح کنیم و بگوییم حتماً قصدش این است که نبى و ولى خدا واسطه و او شفیع او شوند در نزد خدا براى قضاى حاجتهایش، و مراد او در واقع خداست و این افعال را به نبى و ولى خدا از باب نسبت فعل به سبب نسبت داد، آنچنان که در مثال متقدّم (بنى الأمیرالمدینة) ذکر کردیم. لذا در چنین مواردى نمى توان حکم به شرک و ارتداد فرد مسلمان کرد، بخاطر ظاهر حال مسلمان و مقتضاى مسلمانى که این امور را از غیرخدا طلب نمى کند و فقط انجام آنها را در حیطه قدرت او مى داند، مخصوصاً اگر بدانیم و علم داشته باشیم که قصد او بر وجه صحیح بود.

                                                          

ادامه دارد...

به نقل از سلیت پاسخگوییhttp://www.porsojoo.com/fa/node/12487

نوع مطلب :
برچسب ها : وهلبیت، امامت،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 27 شهریور 1396 02:01 ب.ظ
Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?
you make running a blog look easy. The overall look of your site
is wonderful, let alone the content!
چهارشنبه 18 مرداد 1396 10:47 ق.ظ
Link exchange is nothing else but it is simply placing
the other person's website link on your page at
suitable place and other person will also do similar in support of you.
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:15 ب.ظ
This is very interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your feed and stay up for in the hunt for more of your
fantastic post. Additionally, I have shared your web
site in my social networks
پنجشنبه 6 خرداد 1389 06:18 ب.ظ
با تبادل لینک موافقم شما بگو با چه اسمی لینکت کنم چشم.
پنجشنبه 6 خرداد 1389 05:51 ب.ظ
سلام اقا مرتضی وب خدایی قشنگی دارید خیلی قشنگه تبریک میگم.
پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 10:44 ب.ظ
آینه ها دچار فراموشی اند
و نام تو ورد زبان کوچه خاموشی
امشب تکلیف پنجره
بی چشمان باز تو روشن نیست...
سه شنبه 21 اردیبهشت 1389 10:33 ق.ظ


╬═♥╬..* سلاااااااااااااااااااااااام *
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬ * خوبــــــــــی دوست عزیز *
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬...*......آپـــــــــــــــــــــــــــم........*
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬مــــــــنتظــــــر حضــــــــور قشـــــــــــنگت میبـــــــــاشــــــــم
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬♥´¨)
........* ........* ........*
یکشنبه 19 اردیبهشت 1389 06:24 ب.ظ
سلام ممنون از حضورتون و مطالب زیبایی که گذاشتی
خوشحال میشم همراهیم کنی
یکشنبه 19 اردیبهشت 1389 04:07 ق.ظ
سلام دوست عزیز خوبی
وبلاگ با مطالبی جالب به روز شد.
منتظر نظر شما هستیم عزیز.
یارقیه
جمعه 17 اردیبهشت 1389 09:35 ب.ظ
۱-ایا ماهواره به اخلاق وشئون اسلامی ضرر می رساند .چرا؟

۲- ایا نگاه کردن به ماهواره باعث پیشرفت ما میشود .چرا ؟

۳-ایا دیدن ماهواره در زندگی کودکانتان تئاثیر ایجاد می کند .چرا؟
جمعه 17 اردیبهشت 1389 11:13 ق.ظ
اگه حاضر به تبادل لینک هستی ما در خدمتیم
لطفا اسم لینك رو طرفداران پرسپولیس بزار ممنونت می شم
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 10:22 ب.ظ
با تبادل لینک مشکلی ندارم . با " قاصدک آبی مفتخرم کن و اسم لینکتم بم بگو .گفتند مهربان کیست ؟
جواب دادند : آن پسر بازیگوشی که خورشید را سیاه می کشد تا پدرش در آفتاب آن نسوزد .
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 09:54 ب.ظ
سلام ممنون که سر زدید بازم سر بزنید خوشحال میشم
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 09:35 ب.ظ
[قلب شکسته]
ممنون از حضور قشنگت

به خدا دوست دارم

بازم بیا
[بدرود]
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 09:19 ب.ظ
سلام
عالی بود
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 06:34 ب.ظ
سلام عزیزم ممنون که بهم سر زدی خیلی خوشحالم کردی
بازم بهم سر بزن
موفق باشی
بای
تا
های
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 06:30 ب.ظ
سلام خوبی ؟اپم
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 06:28 ب.ظ
سلاممممممممممممم
خوفی؟
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 06:12 ب.ظ
سلام مرتضی جان خوبی عزیز
دمت گرم اومدی سر زدی
بازم ممنون.
یاعلی
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 05:27 ب.ظ
سلام دوست...
ممنون از دعوتت...عالی بود...
اگه مایلید به تبادل لینك...حتما بهم بگید با چه نامی لینكتون كنم...
شاد باشی...
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 05:13 ب.ظ
سلام دوست عزیز

خوبی؟

وبلاگ دوست داشتن عاشقانه به روز شد

منتظر حضور زیبای بهاریت هستم

شـــــــــــــــاد و بهاری باشــــــــی


چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 01:57 ب.ظ
سلام دوست مهربون من
ببخشید دیر کردم یه چند روزی هست که کارهای اداره امانمو بریده وقت نمیکنم بیام نت شرمنده همه دوستانم شدم
امیدوارم به بزرگی خودتون ببخشید
برای شما بهترینها را خواسته و خواهانم
موفق و موید باشید
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 01:48 ب.ظ
بیا با پاک ترین سلام عشق آشتی کنیم
بیا با بنفشه های لب جوب آشتی کنیم
بیا ازحسرت و غم دیگه باهم حرف نزنیم
بیا برخنده ی این صبح بهار خنده کنیم

.♥.•'´¤¯`°•.¸ **¤>فریاد عشق »¤** ¸.•°´¯¤ .♥.•'´
.♥.•'´

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــــلام خوبی؟

ــــــــــــــــــ وبــــلاگ فریـــــاد عشـــــــق بـــه روز شـــــد

ــــــــــــــــــــــــــــ منتــــظر حضــــور پـــرمهرتــــم


.♥.•'´¤¯`°•.¸ **¤>فریاد عشق »¤** ¸.•°´¯¤ .♥.•'´
.♥.•'´
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 01:47 ب.ظ
سلاممممم خوبی؟
ممنون که خبرم کردی
مطالب خوبی بوود
موفق باشی
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 01:04 ب.ظ
سلام
با " اضافه حقوق برای مانکن های شرکت های خصوصی" به روزم
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 01:03 ب.ظ
همین که آگاهیمون میره بالا خیلیه...
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 01:02 ب.ظ
مطالبتون خیلی کمک میکنه به ما...

خیلی ممنون...
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 01:02 ب.ظ
سلام دوست من...

ببخشید با تاخیر میام...
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 12:20 ب.ظ
سلام
جامعه مهدوی، جامعه ایست که با رهبری فقیه پرچمدار عصر ظهور برای اقامه ی(عمل به) دین تلاش می شود، تا همه مردم به این مطلب که در همه امورات خویش و رفع نیازهای مادی و معنوی به حضور امام عصر عج نیازمند بوده و از صمیم قلب خواستار ظهور حضرت شوند.
با مطلب کدامیک را بیشتر احتیاج دارید؟ به روزم و منتظر نظرات سازنده شما
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 11:55 ق.ظ
سلام دوست عزیز.ممنون که بهم سر زدی.وبلاگ خیلی خوبی داری.با یه مطلب آپم.بهم سر بزنی خوشحال می شم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

راه تو به هر جهت که پویند خوش است
وصل تو به هر روش که جویند خوش است
روی تو به هر دیده که بینند نکوست
ذکر تو به هرزبان که گویند خوش است
مدیر وبلاگ : . .
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :